Invallersregeling
bc-sneek-ijlst-logo.png

 

De 25% regeling

 

 

Tijdens de ALV van 2006 is besloten om wegblijven te honoreren met een score van 25%. De achtergrond van dit besluit is als volgt:

Er is een tendens om steeds gemakkelijker af te zeggen en niet voor invallers te zorgen. Voor een belangrijk deel werd dit, naar mening van de ALV, veroorzaakt door de betrekkelijk milde consequentie, die hieraan verbonden was, nl. een score van 45%. Om hier paal en perk aan te stellen is de 25% score ingevoerd. De voornaamste overwegingen om niet al te lichtzinnig af te zeggen waren (en zijn):

1. de lijn waarin gespeeld wordt opgezadeld met een stilzit tafel en niemand vindt het leuk om een half uur wat rond te hangen.

2. De competitie verloopt volgens een bepaald schema, waarbij ieder paar zoveel mogelijk tegen alle andere paren speelt. Is een paar afwezig, dan loopt het schema in het honderd en kan er geen sprake meer zijn van een evenwichtige competitie.

Bij de maandag A en B competitie worden zeven van de acht avonden meegeteld in de competitie. De slechtste avond vervalt dan.

Men mag ook een avond wegblijven, mits! 24 uur van te voren opgegeven bij de betreffende wedstrijdleider. Zonder afmelding absoluut 25% (deze is niet aftrekbaar)   

Omdat zich altijd calamiteiten kunnen voordoen, is besloten dergelijke gevallen voor te leggen aan een commissie (verder te noemen de 25% commissie), die zal oordelen over de feiten, die tot overmacht hebben geleid. Hieronder schaart de commissie ook die gevallen waarin aantoonbaar veel moeite is gedaan, maar waar het onmogelijk is gebleken een invaller of invallers te regelen. Overigens kan bij afwezigheid maximaal een score van 40% worden behaald. Dit was 45%, maar in de geest van de beslissing van de ALV wil de commissie toch iets meer druk op de ketel houden. Alleen bij wijze van hoge uitzondering kan besloten worden de score in 50% te wijzigen. De commissie zal in principe geen mededogen tonen als 14 dagen van te voren al bekend is, dat men niet kan. Dit tijdsbestek achten wij ruim voldoende om invaller(s) te regelen.

 

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Simmie Speelman, Annie Boschma, Angelien Kerver, Richard Bodewes en Lex Lobstein. De laatste fungeert ook als coördinator en in voorkomende gevallen kunt u bij hem terecht, bij voorkeur middels een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Vermeld hierbij in het kort de omstandigheden, die hebben geleid tot afwezigheid. Een brief mag ook, maar liever niet. Mondelinge protesten kunnen niet in behandeling worden genomen, aangezien de commissie in zijn totaliteit over uniforme informatie dient te beschikken.

De uitspraak over eventuele scoreherziening zal schriftelijk worden gedaan en zoveel mogelijk vóór de volgende speelronde. Beroep tegen de uitspraak is in principe niet mogelijk. Daarom is het van belang dat u zo volledig mogelijk, maar wel bondig de ter zake doende feiten aandraagt bij de 25% commissie.

 

Misschien ten overvloede willen wij er nog op wijzen, dat de wedstrijdleider(s) bij afwezigheid van een paar automatisch een 25% score moeten toekennen. Zij hebben niet het recht om daar vanaf te wijken. Voor scoreherziening moet u bij de 25% commissie zijn.

 

De 25% commissie

Inloggen