Nieuws overzicht
bc-sneek-ijlst-logo.png

 

            Alerteren

 


Wilt u nog ees nazien wat de regels betreffende allerteren zijn?
Volg deze link    Alerteerregeling
Wilt u weten waarom? dan  leest u de  Toelichting alerteerregeling
Er is ook een "AlerteerWijzer" beschikbaar, hier staat een schema, wat-wanneer

Alle zijn pdf documenten en kunnen ook in  uw eigen bestand opgenomen worden.

 

 

Inloggen