Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

Jaargang 19 nummer 2


♥ ♥ ♥ De voorzitter aan slag.

Beste bridgers,

Ons bridgeseizoen is met de algemene ledenvergadering op maandag 26 augustus gestart. De opkomst was prima: ook veel nieuwe leden en leden van de IJlster bridgeclub Heel wat Manche. Gelukkig zitten we nu met zijn allen in de mooie, grote en goed verlichte zaal van de Schuttersheuvel, met de vele vriendelijke vrijwilligers die de bar bedienen. Vergeet het niet: jullie kunnen de vrijwilligers waarderen via de fooienpot op de bar. De jaarverslagen werden na enkele vragen allemaal goed bevonden.


De Zandstrabokaal was afgelopen jaar toegekend aan het echtpaar Huitema. Zij bepaalden nu dat de beker dit jaar naar de bridger ging die in de competities van het afgelopen jaar het gemiddelde aantal meesterpunten had behaald en dat was Marieke Coppoolse. Marieke heeft nu de schone taak te bepalen wie als winnaar volgend jaar de bokaal in ontvangst mag nemen.

Intermezzo: Geschiedenis van de Zandstratrofee Tijdens de Olympiade van 1928 in Amsterdam leerden Thomas Zandstra en Casper Ras bridgen van twee Engelse atleten. Bij hun terugkeer in Sneek introduceerden deze heren het bridgespel bij enkele andere heren die al whist speelden. Dat leek een beetje op bridge. Na een paar jaar bridgen voor de gezelligheid vroegen de heren op 1 november 1938 toegang tot de viertallencompetitie van De Nederlandse Bridgebond. Maar alleen officiële verenigingen mochten daaraan meedoen. Op 10 november 1938 hebben de heren G. Lampe, A.H. Vis en Th.W. Zandstra daarom onze bridgeclub opgericht. Tijdens de zomer van 2012 kwam een bridgepaar uit Sneek bij een bridgedrive op een camping in Brabant in contact met een oudere mevrouw: Rieteke Bos-Zandstra uit Putte. Die dacht tijdens het bridgen iets bekends te horen. Aan het eind van de avond zocht zij het bewuste paar op en vroeg hen waar ze vandaan kwamen. Uit Sneek dus, net zoals mevrouw zelf. Wat bleek: haar vader was een van de oprichters van de club! Nu had zij al jaren de kampioenstrofee (een houten bal) in haar bezit, die haar vader ooit als Nederlands kampioen gewonnen had. Een betere bestemming dan een ereplaats bij onze bridgeclub kon zij niet bedenken. Tijdens het 75-jarig jubileum van onze club (2013) is de trofee door het bridgepaar namens mevrouw Bos-Zandstra aan voorzitter Durk Bootsma overhandigd. En sindsdien wordt ieder jaar de trofee aan een van de leden uitgereikt. (Angeline)

Dieuwke Deen heeft het bestuur na 9 jaar verlaten, ze was statutair niet herkiesbaar. Ze is 6 jaar secretaris geweest en de laatste 3 jaar hoofd competitieleiders. Deze taak blijft ze uitvoeren voor
alle vijf competities die wij organiseren. Wij hebben veel waardering voor haar professionele, enthousiaste en creatieve inzet. Bedankt daarvoor Dieuwke.

De vijf competities zijn van start gegaan. De drie avonden zijn goed bezet, op de twee middagen is de bezetting geringer. Wij zouden graag willen dat de middagcompetitie in IJlst wat meer Sneekers trekt.

De kroegentocht SnitSimmer op zaterdag 7 september trok 288 bridgers naar Sneek. Een hele organisatie die voortreffelijk werd geleid door: Dieuwke Deen, Lusy Faber, Jellie Knoop, Lex Lobstein en vele andere vrijwilligers. Een groot compliment komt hun toe, zo goed alles verliep. Hulde aan jullie.

Op zaterdag 28 september stonden wij in het Atrium. Thema ‘Workshops Doe @ Ontmoet’-dag voor bridgen, om bezoekers enthousiast te maken om een bridgecursus te volgen. Ook vraag ik bij deze de leden om familie, vrienden, buren, kennissen attent te maken op onze club en vooral hoe leuk en goed het is om ook deel te nemen. Bridgen verbreedt je sociale kennissenkring en je brein wordt geactiveerd. Aanmelden kan bij secretaris Geertje Pasma.

Verder wens ik jullie veel bridgeplezier bij BC Sneek/IJlst. Voorzitter Durk Bootsma.♦ ♦ ♦ Bennie Regeling: een man met veel gezichten.

Bennie woont in IJlst, bij binnenkomst valt meteen de prachtige bloementuin op. Wat een kleurenfestijn. Ze hebben ook nog een grote groentetuin. Bennie is 75, getrouwd met Margriet. Ze hebben 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Ik ben verbaasd als zijn vrouw Margriet binnenkomt, want ik ken haar nog uit de tijd dat ze als raadslid van de PvdA in de raad zat. Leuk om elkaar hier weer te zien. Bennie heeft Margriet leren kennen in een kroeg in Sint Nyk, in december zijn ze 44 jaar getrouwd! Margriet wilde niet in Sneek wonen en zo zijn ze hier terechtgekomen.

Kantoor Bennie is geboren in Ruigahuizen (bij Balk), hij is zijn hele leven in Friesland gebleven. ‘Ik was drie pond bij mijn geboorte, ik paste in een klomp!’ Hij heeft één jaar op de HBS in Bolsward gezeten. ‘Dat was een drama,’ zegt hij ook nu nog met volle overtuiging. ‘Het was intern, maar ik was gewend aan het buitenleven. Ik kon daar niet wennen. Weet je dat ik nog gymles van Heinz Ploum gehad heb!’ Het werd de ULO en hij kwam bij Mous in Bakhuizen aan het werk. Dat had nog wel wat voeten in de aarde, want hij moest thuis eerst nog melken. ‘Ik wilde geen boer worden. Vanaf mijn dertiende heb ik twee keer per dag gemolken. Ik had er schoon genoeg van!’ Daarna kwam hij bij Koopmans (dat is de huidige Klokslag) in Bolsward en na vijf jaar vertrok hij naar Faber in Sneek, een mechanisatiegroothandel, die ook melkmachines aan boeren thuis verkocht. Na
30 jaar werd deze firma overgenomen door het moederbedrijf in Groningen; de laatste drie jaar heeft hij in Steenwijk gewerkt. Zijn werk was het oplossen van storingen en het plannen van de werkzaamheden. Hij heeft het contact met de boeren, wat hij juist zo leuk vond, toen wel gemist. Met 59 jaar is hij in verband met een reorganisatie gestopt. ’Het was ik of een jonge knul die net getrouwd was. Toen heb ik een stap opzij gedaan.’

Op les Bennie is een van de mensen die is “blijven hangen”, nadat de bridgeclub had meegedaan aan de actie van de gemeente om ouderen in beweging te krijgen. Hij heeft les gehad van Steven Ferwerda. Hij kende Henk Haanstra van de groentetuin en tijdens de cursus kwam hij erachter dat Hen ook bridgete. Weliswaar alleen als invaller, maar Bennie heeft hem kunnen overhalen met hem te gaan spelen. ‘Als jongeman was ik een goede klaverjasser, ik won geregeld een vleesprijs. Ik was dus die man die in het weekend voor het vlees zorgde,’ lacht hij. ‘Ik werd gestimuleerd door die actie van de gemeente; dat kwam dus mooi uit, want ik wilde wel leren bridgen.’ Het beviel prima. ‘Het is de uitdaging het zo goed mogelijk te doen. Net die ene slag extra binnen te halen. In IJlst heb ik zelfs in de A-lijn gespeeld.’

Bestuur ‘Piet Spoelstra was penningmeester van het koor waar ik ook in meezong: Schip zonder Roer, een kompanenkoor. We oefenden in de Stadsherberg (heet nu Stadslogement Het Wapen van IJlst). Hij was ook penningmeester van de bridgeclub. Na drie jaar wilde Piet een van de twee opgeven. Bennie wilde hem wel opvolgen in de bridgeclub. Ook hij zegt, net als Durk Keegstra, dat ze van alles geprobeerd hebben om de club overeind te houden, maar dat het niets heeft opgeleverd. Er was op de maandagmiddag op het laatst nog maar één lijn van 14 paren over. De uitdaging was verdwenen.

Sneek ‘Ik was al lid van de bridgeclub in Sneek, dus voor mij persoonlijk is dit een prima oplossing.’ Hij is tevreden over hoe de hele overgang gegaan is. Hij is nu gewoon bestuurslid. ‘Durk Bootsma wilde er graag wat mannen bij,’ zegt hij met een grijns. Hij speelt in Sneek op de maandagavond (6 rondes) en op de maandagmiddag in IJlst. Hij zorgt er dan voor dat alles klaarligt. Ook speelt hij afwisselend op de woensdagmiddag en- avond, steeds met zijn vaste partner Henk Haanstra. ‘Veel bridgen helpt, je moet wel een beetje bij de tijd blijven. Ik vind het bieden en het uitkomen het meest uitdagende. Kom je fout uit, dan speel je de tegenstander in de kaart. Lukt het wel, dan geeft dat grote voldoening. Jammer genoeg verdwalen Henk en ik wel eens tijdens het bieden.’


Iers? Bennie heeft al jaren suikerziekte, maar zegt daar bij het bridgen geen belemmeringen van te ondervinden. Hij heeft ook een hartinfarct gehad. Misschien dat sommigen zich dat nog kunnen herinneren: het was tijdens de Nieuwjaarsdrive. Daar kwamen de nodige complicaties bij kijken, dus het duurde even voor hij weer aan de bridgetafel zat. Naast het bridgen heeft hij nog meerdere hobby’s.

Hij is vele jaren scheidsrechter bij de voetbalclub geweest, bij de FVB, de KNVB en ook bij de club (zie foto).

Hij is ook eerste tenor bij de Folsgeaster Folkgroep. Vandaar dat hij geregeld naar Ierland is geweest. ‘Van kroeg tot kroeg trekken en overal zingen.’ Hij kwam eens in gesprek met een Ier die vroeg: ‘Where are you from?’ ‘From Fryslân.’ ‘Oh no, you’re an fucking Irishman.’ Hij wou het niet geloven.
Angeline Kerver

 

 

♣ ♣ ♣ Verliezers.

(zuid/allen)
                                      ♠ H 6 5 3
                                      ♥ V 7 5 2
                                      V 6
                                      ♣ H B 3


                                      ♠ A B 9 8 7
                                      H 8 6 4
                                      5
                                      ♣ A V 2

Noord - Zuid bereiken zonder tussenbieden de manche: 4 schoppen. West start met ruiten aas en heer. Je troeft met schoppen 7 en trekt met aas en heer schoppen de troeven, die 2 – 2 zitten, waarbij bij Oost de schoppen vrouw valt. Hoe gaat je verder om twee hartenverliezers te voorkomen?

♥ ♦Winnaars!

Hierbij de clubkampioenen van 2018-2019: Clubkampioenen BC Sneek: Maandagavond 6 tafels: Henk Bunt en Domien Silvius Maandagavond 7 tafels: Theo Groenewold en Domien Silvius Dinsdagavond : Aaltsje de Boer en Volkert Deen Donderdagmiddag : Jacob de Boer en Volkert Deen Clubkampioenen BC IJlst: Maandagmiddag: Froukje Veldhuis en Renske vd Werf Woensdagavond: Domien Flapper en Durk Keegstra

Gefeliciteerd! Namens het bestuur: Geertje Pasma, secretaris.

♠ ♠ ♠ SnitSimmer 2019
Geslaagde 19e SnitSimmer werd door een groep vrijwilligers gevierd in de Stoop
Opgelucht en met voldoening hebben we nog een feestje gebouwd aan het eind van de dag, want er zijn heel wat hindernissen overwonnen:
• 144 paren hadden zich opgegeven en een drietal reserves. Deze drie waren niet genoeg om de afmelders te vervangen en zodoende hebben we een extra oproep aan onze leden gedaan. We kregen hierop gelukkig positief respons.
• Wat table officers betreft, hadden we ook niet te klagen. We hadden zelfs een reserve, die goed van pas kwam toen de dag tevoren iemand zich ziek meldde.
• Wij hadden 15 locaties bereid gevonden om de bridgers te ontvangen. Op vier locaties konden we een dubbele bezetting kwijt. Uiteindelijk hadden we drie cafe’s met dubbele bezetting, zodat we er een op reserve hielden. Dat was maar goed ook, want de ochtend voor aanvang werd ons meegedeeld dat het Proeflokaal onder water stond en dus geen gasten kon ontvangen.
• Last but not least meldde het hoofd van de Rekenkamer zich af, waardoor een overdracht moest plaatsvinden en Lex Lobstein nog een week heeft kunnen oefenen om deze functie samen met Hans Spijker te kunnen uitvoeren.
Wij zijn van plan om volgend jaar de 20e editie te organiseren en hopen dan dat er wat meer eigen leden meedoen. In ieder geval 20 paar!! Er deden nu 17 paar van onze club mee. Veel vrijwilligers hebben alweer toegezegd om volgend jaar weer mee te doen en dat is een eerste voorwaarde. Natuurlijk hopen we ook dat er dan voldoende restaurants en/of
kroegen beschikbaar zijn. Zonder deze locaties geen SnitSimmer 2020! Hopelijk worden dat er ook 20! En ook de sponsors hopen wij ook weer mee te krijgen voor de jublileumeditie.
Onder deze sponsors zitten ook een aantal leden van onze club:
Rudy Dam Dam Dakadvies
Domien Silvius Spuit-en schilderwerk
Henk Oswald Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek
Simon Speelman Stations Bloemenshop
Bart Struiksma Struiksma Makelaars
11 oktober hebben we geëvalueerd bij Marijke thuis en zijn we alweer begonnen aan de voorbereidingen van volgend jaar. Simon de Jong gaat het jubileumprogrammaboekje maken.
De SnitSimmercommissie: Jellie Knoop, Marijke Boonstra, Henk Bunt, Domien Silvius, Lex Lobstein, Lusy Faber en Dieuwke Deen
NB: Op de website staan de foto’s van de hele dag

♠ ♠ ♠ ♠ Een klein beetje afscheid

Na drie zittingen van 3 jaar zit mijn tijd in het bestuur van BC Sneek er op. Ik heb met aardig wat fijne mensen in het bestuur gezeten: met Monique Karst, Elma Wesselius, Lex Lobstein en Henk Bunt ben ik begonnen. En later kwamen Durk Bootsma, Lusy Faber, Carla Verburgh en Geertje Pasma. Na de fusie met bridgeclub Heel Wat Manche in mei kwamen Durk Keegstra en Bennie Regeling erbij. Nu zijn we dan BC Sneek/IJlst. Omdat we nu met voldoende bestuursleden zijn, hoefde er geen nieuw bestuurslid voor mij te worden gezocht. Er werd mij wel gevraagd om voorzitter van de Technische Commissie (TC) te blijven. Dat heb ik voorlopig aangenomen. De vergaderingen waren altijd een feestje en die hielden wij om de beurt bij elkaar thuis. Er is in deze 9 jaar heel wat gebeurd. Mooie en minder mooie zaken. Maar ik kan het een ieder aanraden om eens een periode een bestuursfunctie te aanvaarden. Als afscheidscadeau kreeg ik van de voorzitter een Theaterbon overhandigd. Daar ga ik dankbaar gebruik van maken.

Jullie allemaal bedankt voor het genoten vertrouwen.

Dieuwke Deen

En Dieuwke: namens alle lezers van de Open Kaart bedanken wij jou ook voor je niet aflatende inzet en natuurlijk voor de altijd vrolijke lach. Fijn dat je de TC wilt blijven doen!
Incasseer de drie hoge klaveren. Daarna speel je harten. Die moet je spelen voor maximaal twee verliezers! Wat is de valkuil? De natuurlijke neiging is om een van de hoge hartens te spelen, om dat je dan zeker weet, dat je één hartenslag maakt. Dat is nu niet voldoende. Duik dus de eerste hartenslag uit. Op het afgebeelde spel moet Oost in de dubbelrenonce spelen. Maar komt de eventuele houder van de vierkaart aan slag, dan moet die vanaf harten aas spelen. Ook dan maak je altijd de harten heer én vrouw. Zitten de hartens 3-2 dan is er al helemaal geen probleem meer!

Bron: Bridgekalender

 

Je pakt de ♣ V vanzelfsprekend in je hand. En dan de hartens. Je moet hopen dat je maar één honneur harten verliest en de andere eruit kunt snijden. Maar je moet ook de ♥ 10 nog pinnen! Je steekt over naar ruiten boer en speelt een kleine harten naar ♥ 9. Daarna troef je een klaveren in je hand. En dan moet je kiezen: speel je ♥ B voor (goed als oost de 10 nog sec heeft) of een kleintje naar de ♥ A, goed als west nog de secce ♥ H heeft. Tja, die keus valt de ene dag wat beter uit dan de andere.

Bron: bridgekalender

Angeline.
 

Inloggen