Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

Jaargang 20 nummer 1 


♥ ♥ ♥ De voorzitter aan slag.

Beste bridgers,

Dit is mijn laatste bijdrage voor de Open Kaart na 9 jaar als voorzitter van bridgeclub Sneek en nu BC Sneek/IJlst te zijn geweest. Hoe ik dat ervaren heb, kunt u elders in deze Open Kaart lezen.

 

 

 

Actuele zaken

  • Ten eerste genieten we allen van onze nieuwe(feestelijke) bridge locatie met vriendelijke mensen achter de bar, die daar allemaal als vrijwilligers staan. We vragen u om dat te blijven waarderen: vergeet de FOOIENPOT op de bar niet. U kunt ook een consumptiemunt doneren.
  • De competities lopen goed, vooral dankzij onze hoofdcompetitieleider Dieuwke Deen. Helaas moesten wij alle competities van de tweede ronde na 5 zittingen gespeeld te hebben stopzetten i.v.m. het coronavirus. De einduitslag van  dit seizoen wordt: eerste ronde + de 5 gespeelde zittingen (zonder aftrek van de laagste score) in de tweede ronde. De kampioenen van onze club zijn de paren die het hoogst zijn geëindigd in de A-lijn. De uitslag hiervan kunt u verder in deze Open Kaart lezen. Voor promotie en degradatie geldt de 5 gespeelde zittingen (zonder aftrek van de laagste score) in de tweede ronde. Zie hiervoor de uitslagen op de website.
  • Hoe wij het nieuwe seizoen starten en of we kunnen starten, is nu nog moeilijk te overzien. Het nieuwe speelschema 2020-2021 ligt klaar, maar wij wachten met verzending tot augustus i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid. Wel kan ik verklappen dat we weer een kerstdinerdrive willen geven.
  • Op de algemene ledenvergadering van augustus 2019 hebben we toegezegd te onderzoeken of we in de zomer op de eerste maandagavond van de maand een bridgedrive organiseren.

       In de discussie kwamen 3 problemen naar voren:                        

  1. technisch materiaal moet steeds verplaatst worden.                                                                                          
  2. de wedstrijdleiders zijn niet beschikbaar.                                                                                                                
  3. op de zomeravonddrives van onze leden Rudy en Jellie in de bovenzaal van Onder de Linden op dinsdagavond is ook ruimte voor 2 lijnen. Het bestuur vindt dat dit te veel concurrentie van elkaar wordt.

Vanwege deze drie argumenten heeft het bestuur besloten geen zomeravonddrives te organiseren zolang de leden van onze club dat doen. Maar helaas kunnen deze ook deze zomer nog niet doorgaan in verband met het coronavirus. Zodra het wel kan krijgt u hiervan bericht. Dat zoiets als dit virus de hele wereldgezondheid sociaal en economisch platlegt, hadden we niet voor mogelijk gehouden. Ik hoop, dat iedereen er geestelijk en gezond doorheen komt en dat wij elkaar in goede gezondheid weer treffen aan de bridgetafel.

Veel sterkte . Durk Bootsma.

♦ ♦ ♦ Winnaars!

Vrijwiligersdrive 

1e in NZ    

Angeline Kerver en Jan Dooper met 51 imps; zij kregen een button voor een gemaakte 7 Sans

1e in OW 

Henk Haanstra en Bennie Regeling met 26 imps

                                                             

De kampioenen met de wisselbeker          In de pauze zong Bennie Regeling voor ons 

Kerstdrive

 

1e in A OW

Aaltsje de Boer en Lex Lobstein        

59.90%

1e in A   NZ

Ant en Durk Bootsma                      

56.77%

1e in B NZ  

Eelkje v.d. Veen en Auklje Koornstra

66.07%

2e in B OW

Hennie Tjaarda en Tine de Jong       

61.61%

1e in C OW

Geertje Pasma en Els Heijbrock        

68.75%

2e in C NZ

Jan Wondergem en Cees Postma     

56.85%           

Stamppotdrive In de Kajuit

Lijn A                Eelkje v.d. Veen en Auklje Koornstra             58.04%

Lijn B                Gerrit Meinema en Elly Diroen                      66.07%

          

Nieuwjaarsdrive In de Stadsherberg van IJlst kon niet doorgaan i.v.m. verbouwing

Kypmantsjedrive

1e in de A-lijn: Harry Burmania en Volkert Deen met 57.08%

1e in de B-lijn en Kampioen Anja van Wigheren en Ieke Adema met 72.08

Kampioenschap Friesland

Deelname door 24 paar clubkampioenen van diverse clubs

Sneek/IJlst was met 4 paar vertegenwoordigd en haalde een mooi resultaat.

2e         Henk Bunt en Domien Silvius

4e         Aaltsje de Boer en Volkert Deen

8e         Dieuwke Deen en Jacob de Boer

10e       Liesje van der Leest en Gerrit Meinema

Kampioen Gemengde Paren District

Aaltsje de Boer en Sipko Woudstra

Kampioen Dames Paren District

Aaltsje de Boer en Margaret Hoekstra

2e klas Viertallen District

5e plaats Sneek/IJlst 4: Durk - Ant Bootsma, Ed - Ineke Razenberg, Esther Sijthoff , Sjoeding Cho en Jaap Wesselius

7e plaats Sneek/IJlst 5: Lusy Faber - Jellie Knoop, Gretha Potma - Afke de Boer

8e plaats Sneek/IJlst 6: Martin Terpstra - Hetty Mensonides, Henny Tjaarda - Tine de Jong

1e klas Viertallen District

Kampioen en promotie naar de Hoofdklasse Sneek/IJlst 3: Willem Kerver (C) Bert Veldman,

Angeline Kerver, Steven Ferwerda en Dieuwke Deen

3e plaats Sneek/IJlst 1: Volkert Deen(C) , Jacob en Aaltsje de Boer, Liesje van der Leest

6e plaats en degradatie naar de 2e klas : Sneek/IJlst 2 : Henk vd Wal - Corrie Dam, Jan - Marian Posthuma

Clubcompetitie

Wat de afronding van de competitie betreft hebben wij ons geconformeerd aan het advies van de NBB. De tweede ronde telt door de coronamaatregelingen slechts vijf zittingen, daarom hebben we de geplande vervallen zitting er weer uitgehaald, dus alle vijf scores tellen

Winnaars 2e ronde maandagavond 7 tafels

Lijn A: Theo Groenewold en Domien Silvius

54.77%

Lijn B: Foekje Dam en Erika Silvius               

56.13%

Lijn C: Betty Eringa en Anny Leeuwen         

Winnaars 2e ronde woensdagavond

59.59%

Lijn A: Aaltsje de Boer en Volkert Deen       

58.74%

Lijn B: Lusy Faber en Jellie Knoop                

56.88%

Lijn C: Ria Smit en Ine Speelman                   

Winnaars 2e ronde maandagavond 6 tafels

57.53%

Lijn A: Nico Poiesz en Rudy Dam                 

58.21%

Lijn B: Bea Wiarda en Corrie Dam                  

55.41%           

Lijn C: Anny Leeuwen en Trudy Vis              

Winnaars 2e ronde woensdagmiddag

59.20%

Lijn A: Nico Poiesz en Lex Lobstein                  

60.35%

Lijn B: Tinek Poiesz en Trudi Steensma              

Winnaars 2e ronde maandagmiddag

57.58%

Bennie Regeling en Henk Haanstra             

56.43%

De Clubkampioenen van het seizoen 2019-2020 zijn

Maandagavond 6 tafels:        Nico Poiesz en Rudy Dam

Woensdagmiddag:                 Nico Poiesz en Lex Lobstein

Maandagmiddag:                   Bennie Regeling en Henk Haanstra

Maandagavond 7 tafels:         Theo Groenewold en Domien Silvius

Woensdagavond:                   Aaltsje de Boer en Volkert Deen

 

♠ ♠ ♠  SnitSimmer 2020 

Ook de 20e kroegentocht SnitSimmer 2020 kan jammer genoeg niet doorgaan.

Wij als commissie hadden al plannen gemaakt om er een speciaal tintje aan te geven, zoals een uitgave van een jubileumboekje. Simon de Jong zou het deze keer voor het eerst gaan maken!

We gaan ervan uit dat volgend jaar er weer een prachtig SnitSimmer-toernooi zal plaats vinden.

Hartelijke groeten en sterkte namens de SnitSimmer -commissie, 

Dieuwke Deen en Lusy Faber

♣ ♣ ♣ Verliezers.

(noord/niemand)

      ♠ B 3
      ♥ 10 8 4
      ♦ A H 8 5 4
      ♣ H 7 3     ♠ H V 10
     ♥ V B 9 6 3
     ♦
     ♣ A V 6 5 2

Noord en Oost passen en Zuid opent de bieding met 1 harten. West doet een tussenbieding van 1 schoppen. Via 2 ruiten noord en 3 klaver zuid bereiken N/Z het eindbod: 4 harten. West start met klaver 10. Hoe maakt u dit contract, aannemend dat west van een doubleton klaver is gestart?

Oplossing: Zie einde Open Kaart

 

Inloggen