Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

BRIDGECLUB SNEEK

april 2007

 

Van de voorzitter

 

Beste bridgers,

April is de afsluitende maand van het bridgeseizoen. Het winterseizoen is weer omgevlogen. Speerpunten van dit jaar waren de veranderde opzet van de A en B competitie en het instellen van de 25% commissie. De competitieleiders concludeerden dat er dit jaar meer inspanningen zijn verricht om invallers te vinden, met als gevolg minder stilzittafels.

Wat betreft de zomeravondbridge moet ik meedelen dat de Bridgeclub Sneek deze zomer geen bridge organiseert. Verderop in deze open kaart kunt u daar meer over lezen.

De SnitSimmer kroegentocht is op zaterdag 1 september. De organisatoren voor deze drive gaan binnenkort weer los. We hopen dat u zich allemaal aanmeldt voor deze drive, zodat dit evenement weer een succes kan worden.

Wacht ons nu nog een slotdrive en een voorjaarsvergadering waar we u graag ontmoeten.

Verder wenst het bestuur u alvast een goede zomer toe!

Lenie Jorritsma

 

* * *

Voorjaarsvergadering

 

De voorjaarsvergadering wordt niet in combinatie met de slotdrive gehouden. Dit voorkomt haastwerk in de vergadering en de slotdrive. De vergadering is gepland op woensdag 18 april. Na afloop vrij bridgen. De uitnodiging met de agenda ontvangt u begin april.

* * *

Voorjaarsbloemen Slotdrive

 

Het seizoen zit er alweer bijna op, maandag 23 april is de laatste competitiedag en de dinsdagdaarop, 24 april, spelen we onze Voorjaarsbloemen Slotdrive. We zijn hierdoor in de maand april klaar met het seizoen en kunnen allen weer massaal met bridgevakantie gaan.

Op de Voorjaarsbloemen Slotdrive gaan we deze keer in drie lijnen spelen verdeeld in de speelsterktes A, B, en C. In de eerste ronde worden de kaarten zelf gedeeld.

We verwachten daar al onze leden, leerlingen, introducés en allen die wel eens zijn ingevallen als een van de spelende leden was verhinderd.

Klaas

 

* * *

Kampioenen Districts viertallen

 

Het in de hoofdklasse spelende 1e team bestaande uit Wiep van de Bos, Domien Silvius, Luuk Naarding en Peter Aukema is kampioen geworden en promoveert hierdoor naar de landelijke 2e Divisie. Proficiat!

Het in de 1e klasse noord spelende team bestaande uit Jaap Boonstra, Jouke Hoekstra, Theo Groenewold en Lex Lobstein is kampioen geworden en promoveert hierdoor naar de hoofdklasse. Gefeliciteerd!

 

Doordat het in de 1e klasse zuid spelende team van Henk Bunt (Henk, Willem, Angeline, Foekje en Jan) een uitstekende tweede plaats behaalde is BC Sneek volgend seizoen in de top van de viertallencompetitie vertegenwoordigd in de 2e Divisie landelijk en de hoofdklasse en 1e klasse district Friesland.

 

* * *

Promovendi clubcompetitie 2006-2007

 

De glazen met logo zijn klaar en worden aan de promovendi over het hele afgelopen seizoen (alleen de eerste plaats) uitgereikt op de Algemene ledenvergadering.

 

Zomeravondbridge

 

Jarenlang trok de zomeravondbridge in Sneek volle zalen bij café Leeuwen. Sinds de zaak is gesloten en er in de Stolp wordt gespeeld is de belangstelling teruggelopen. De afgelopen twee jaren was de opkomst zo gering dat de organisatie er dit jaar niet voor voelt om er nog tijd en energie in te steken.

Het bestuur heeft daarom besloten dat er in het seizoen 2007 geen zomeravondbridge door bridgeclub Sneek wordt georganiseerd.

Mocht u deze zomer toch willen bridgen in Sneek, dan kan dat op de dinsdagavond bij bridgeclub De Leeuwen in de maanden mei, juni en juli.

 

SnitSimmer 2007

 

We beginnen er al weer aan te denken, de voorbereidingen zijn alweer begonnen en zaterdag 1 september is het zover. De achtste SnitSimmer ligt in het verschiet.

Ook dit jaar organiseert bridgeclub Sneek weer de traditionele kroegentocht, dus reserveer alvast deze datum in uw agenda. Inschrijven kan nu ook al door € 22.00 over te maken op rekening 32.88.43.768 t.n.v. ver. Bridgeclub Sneek.

Wie het eerst betaalt, wie het eerst maalt.

 

Klaas

* * *

Bijna 70 jaar

 

Op 10 november 2008 bestaat Bridgeclub Sneek 70 jaar, reden voor een feestje.

Het bestuur denkt aan een bescheiden feest voor het 70-jarig bestaan en mogelijk kan een groot feest georganiseerd worden als de club 75 jaar bestaat.

Voor het jubileum willen we graag een feestcommissie van 3 of 5 leden instellen. Leden die het leuk vinden om een feest van, voor en met onze club te organiseren kunnen zich opgeven bij het bestuur.

 

* * *

Ingezonden

 

Dinsdag 13 maart 2007 werden o.l.v. Lenie, Jan en Klaas workshops gegeven over de conventies Muiderberg, Multi en Niemeijer.

Iedere conventie had een eigen klasje met docent. Drie nieuwe conventies op één avond is wel veel! Voorlopig beginnen met één, dan verder uitbreiden.

Tot slot was er een gezamenlijke oefensessie om de leerstof toe te passen.

Een leerzame en gezellige avond, docenten bedankt.

Margreet

Wie doet dat toch?

 

Je wandelt op je bridgeavond de Stolp binnen, een gezellig geroezemoes en …… een zaal die voor de komende speelavond is ingericht. Je vraagt je eigenlijk nooit af wie dat allemaal geregeld heeft. We vinden het maar heel normaal dat de zaken voor ons klaar staan. Ja toch?

De loopbriefjes, de “richtingborden”, de spellen en de score-kastjes liggen allemaal keurig klaar en voor mij kwam deze week de vraag op: “Wie doet dat toch allemaal voor ons”. En na afloop van de speelavond verdwijnt alles weer netjes. Waar naar toe en door wie?

Gelukkig hoeven we ons als spelers er niet druk over te maken, alles blijkt prima georganiseerd want de volgende spelavond is het bij binnenkomst weer duidelijk: er is op ons gerekend!

Bij mij blijft toch de vraag wie er achter die perfecte organisatie zit. Natuurlijk het bestuur en Klaas en Jan maar er is kennelijk nog een aantal voor mij onbekende “stille werkers”.

Nu hoef ik ze echt niet persoonlijk te kennen maar ik wil ze wel eens bijzonder hartelijk danken voor hun inzet. Zonder de “stille werkers” geen genoeglijke bridgeavond.

Dus bij deze: onbekende stille werkers mijn dank voor jullie wekelijkse werk, ik stel jullie inzet erg op prijs.

En laat ik nu denken dat er veel meer leden me dit willen nazeggen, alleen het komt er niet van!

HM

* * *

 

 

Laatste competitiedata april : maandag 2 +16 (A), 23 (B), dinsdag 3+17, donderdag 5.

 

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Te Leen

Bridgekoffer

Ideaal voor Thuisbridge

In de koffer zitten 24 spellen
met een scorekaart voor 10 x gespeeld

Op te halen na afspaak
Bij Boukje Velzen
0515-415433