Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

♥ ♥ ♥   De voorzitter aan slag

 

In de algemene ledenvergadering was er wat onduidelijkheid over, maar we kunnen zeggen dat het bestuur druk bezig is geweest. We hebben inmiddels het nodige bereikt:

-          Dorith en ik hebben de PR opgepakt. Wat dat allemaal opgeleverd heeft, kunt u lezen in het stukje dat Dorith daarover geschreven heeft

-          Het is gelukt om de C-lijn compleet te krijgen: er zijn...............

nieuwe leden bijgekomen en de C-lijn telt nu 14 in plaats van 11 paren. Er is geen vaste stilzittafel meer

 

-          We streven naar een stabiel ledental van rond de 200 paren. De laatste jaren hebben we dat ook gehad en ook dit jaar schommelt de club rond dat aantal. Dat aantal is ook nodig om financieel gezond te blijven. Nieuwe leden zijn natuurlijk welkom, maar we streven er niet naar om heel veel groter te worden

-          We zijn inmiddels begonnen met een nieuwe cursus voor beginnende bridgers. De cursus wordt gegeven door Klaas Looper. Een interviewtje met een beginnende bridger kunt u in deze Open Kaart lezen

-          We kunnen terugkijken op alweer een geslaagde Snitsimmer. We danken natuurlijk alle mensen van onze club, dochters, zonen, neven en nichten vrienden en andere vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Op naar de volgende.

-          De website is vernieuwd; een mededeling komt u al doorlezend wel tegen

-          Op deze website vindt u ook de informatie over de nieuwe CLA-cursus (competitieleider) van het district. Voor de kwaliteit van de club is het heel belangrijk voldoende en goede wedstrijdleiders te hebben. We doen dus ook een dringende oproep aan onze leden: doe mee en geef je op! Deelname is kosteloos. Je kunt je bij Theo Groenewold opgeven.

 

Een nieuwtje: wie weet komt er aan het eind van het seizoen nog een vervolg op de competitie: het zomeravondbridge. Een aantal vrijwilligers is van plan deze zomercompetitie voor onze club (weer) op te zetten. De beoogde avond is de woensdagavond. Waar dit gaat plaatsvinden en hoe is nog onderwerp van gesprek.

 

Ik wens u allen dit seizoen heel veel bridgeplezier.

 

Monique Karst

 

 

♣ ♣ ♣ Nieuw meesterpuntensysteem

De NBB heeft vanaf 1 september 2009 een nieuwe manier om meesterpunten toe te kennen geïntroduceerd voor parenwedstrijden binnen verenigingen. Dit nieuwe systeem is verplicht en geldt dus ook voor de interne parenwedstrijden van de bridgeclub Sneek. De nieuwe systematiek is uitgebreid beschreven op de website van de NBB, maar voor uw gemak zijn de belangrijkste wijzigingen hieronder samengevat.

1. Het nieuwe systeem geldt alleen voor parenwedstrijden, ongeacht de vorm.

2. Meesterpunten worden niet meer toegekend per competitie maar per zitting. Iedere speelavond wordt apart beloond met meesterpunten en iedere groep/lijn op een speelavond wordt beschouwd als een aparte wedstrijd. Per groep en per avond worden meesterpunten toegekend aan de paren, die redelijk tot goed scoren (volgens de informatie van de NBB krijgt ongeveer tweederde van de deelnemers meesterpunten). De hoeveelheid meesterpunten hangt af van het aantal deelnemende paren in de groep en van de gemiddelde rating van de deelnemers. Invallers kunnen op deze wijze dus ook meesterpunten verdienen. 

3. In de uitslag van een parenavond wordt in het NBB-rekenprogramma meteen vermeld hoeveel meesterpunten de paren hebben behaald. De uitslag van een parencompetitie over 3x5 (dinsdag/donderdag) of 2x8 (maandag) avonden is vanaf nu alleen nog interessant voor het clubkampioenschap en promotie/degradatie, maar levert op zichzelf geen meesterpunten meer op.

Ondanks dat wij pas 1 week voor de competitie de documentatie ontvingen van de nieuwe regeling, is het toch gelukt om vanaf de eerste competitieavond de meesterpunten volgens het nieuwe systeem door te sturen. Hoeveel meesterpunten u per avond hebt ontvangen, kunt u terug vinden op MijnNBB.

Jaap Wesselius, A.M.P. (administrateur meesterpunten)

 

♦ ♦ ♦ PR

 

Monique Karst en ondergetekende hebben de pr van de club op ons genomen. Iedere vergadering weer komt het ledental en wat daar aan te doen aan bod. Wij streven naar een stabilisering van ons ledental want dan kunnen wij de kwaliteit van onze club waarborgen. Natuurlijk is het prettig als we het aantal leden kunnen uitbreiden, maar dat hebben we niet alleen in eigen hand.

Klaas Looper heeft een stukje over de beginnerscursus geschreven en dat heeft in de Sneeker Courant gestaan. (Angeline bedankt ) Wij hebben geflyerd in de supermarkten en de bieb en ook op het mededelingenbord in het ziekenhuis hangt een flyer, hier liggen ook informatiefolders. Op de site van Grootsneek.nl is een link naar ons (http://www.grootsneek.nl/sport/bridge-een-uitdagende-vrijetijdsbesteding) en de Wijd & Zijd en de Sneeker willen wel kopij plaatsen. Uiteraard moet dit beknopt zijn en de uitslagen met de promoties en degradaties kunnen ook een paar keer in de krant.

Dus wie biedt zich aan af en toe een stukje voor de krant te leveren???

De cursussen van Klaas zijn ook aangepast en hij biedt de cursisten vanaf de 4e les de mogelijkheid om op de club op dinsdagavond in een eigen lijntje mee te spelen. Dan zien ze hoe het daar gaat en kunnen ze op hun eigen niveau van het clubbridgen proeven. Vrijwilligers om ze te begeleiden, zijn er al.

Zijn er leuke suggesties of stukjesschrijvers, schroom niet en kom naar ons toe. En vergeet niet onze nieuwe interactieve website!

 

Dorith van Borssum Waalkes

 

 

 

 

♠ ♠ ♠ Piet Postma Beker

Aan het einde van het vorige seizoen heeft het provinciaal bestuur in de algemene ledenvergadering definitief besloten de Piet Postma Beker in de huidige vorm op te heffen.

Omdat wij het als bestuur belangrijk vinden om het viertallen binnen het district zoveel mogelijk te promoten (vooral onder de clubbridgers die deze wedstrijdvorm meestal niet of nauwelijks kennen), hebben wij in de voorjaarsvergadering voorgesteld een eendaags viertallentoernooi te organiseren voor spelers van 2e klasse of lager. Als datum hebben wij zaterdag 13 februari vanaf 10.30 uur voorgesteld op het Kalverdijkje in Leeuwarden.

Om er een echt Fries viertallentoernooi van te maken, hebben wij bepaald dat er van minimaal 12 clubs teams moeten worden afgevaardigd om dit toernooi te laten doorgaan. Wij willen nu gaan inventariseren of dit initiatief gaat lukken of niet en daarom willen wij graag van u weten of en zo ja, met hoeveel viertallen u zou willen deelnemen aan dit toernooi. Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot de voorgaande jaren hoeft u dus NIET 12 spelers af te vaardigen, maar gewone viertallen bestaande uit 2 paren. Per club mogen maximaal 3 viertallen worden afgevaardigd. De beste club wint de nieuwe Piet Postma viertallen-trofee.

Omdat wij op dit moment nog geen idee hebben of bovenstaande gaat lukken en hoeveel teams meedoen, kunnen wij de exacte kosten nog niet inschatten. Deelname aan de Piet Postma beker was in het verleden gratis en wij streven ernaar om - behalve een bijdrage in de lunch - de kosten ook nu weer door het district te laten dragen.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u of uw club belangstelling voor dit toernooi heeft en zo ja, hoeveel viertallen u denkt te kunnen afvaardigen.

----------------------------------------

Oproep bestuur bridgeclub Sneek: wie heeft hiervoor belangstelling? Paren/viertallen kunnen zich bij een van de bestuursleden melden!

 

 

♥ ♥ ♥ Suze Dooper (57), cursist bridge voor beginners

 

Ik heb spelletjes doen altijd leuk gevonden. Bij ons thuis werd ook altijd gekaart; ik had gehaaide broers en zusters. Nu ik geen betaalde baan meer heb, leek het me leuk te leren bridgen, ook al omdat er meer in de familie zijn die dit al jaren doen. Leren bridgen leek me voor mij bereikbaar, een haalbare kaart zeg maar, ik wilde het een kans geven. Ik ga het in ieder geval op een onbevangen manier tegemoet treden.

Ik vind het een uitdaging mijn hersens goed te blijven gebruiken. Bridge lijkt me een intellectuele uitdaging, je moet niet alleen denken, maar ook vooruitdenken. Daarnaast is het altijd leuk je kennissenkring uit te breiden. En, dat geldt voor bijna alle cursisten: het is een goede geheugentraining!

Klaas Looper zet zich volledig in om ons in korte tijd veel te leren. Ik kan moeilijk kaarten vasthouden, hij had van tevoren opzetplankjes bij zich. Dat is een complimentje waard. Hij daagt ons uit met nieuwe lesstof en om de computer te gebruiken. Hij heeft uitgezocht en voor ons opgeschreven hoe de link naar de website van de bridgebond werkt, met het programma voor startende bridgers. Gelukkig heb ik thuis een man die handig is met computers, dus de link staat vast op het bureaublad. Ik oefen regelmatig een paar spelletjes. Meedoen aan de competitie op de dinsdagavond is ook al ter sprake gekomen. Voor mij persoonlijk wordt dat wel een beetje veel, maar ik zie wel wat ik ga doen.

We zijn met zestien cursisten, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 50-plus, een paar zijn er ouder. Van tevoren wordt gevraagd of iemand afwezig is. Klaas zorgt er dan voor dat er andere mensen komen, zodat we altijd vier tafels hebben. We spelen nog niet met een vaste partner, dat wisselt iedere les. Verleden week hebben we een ‘wedstrijdje’ gedaan met zes voorgestoken spelletjes. We moesten het contract bepalen, spelen en de onderlinge resultaten werden vergeleken. Mijn maat en ik hebben gewonnen. Goed gevoel geeft dat! Een beetje brutaal zijn, daar kom je het verst mee, is mijn ervaring tot nu toe.

De avond vliegt voorbij. Ik vind het heel leuk, maar ook heel intensief. Wie weet zeg ik straks hetzelfde als een van mijn broers. Die kaart niet op de maandagavond. Nee, hij bridget!

 

Angeline Kerver


 

 

♣ ♣ ♣ De website

 

Klaas Looper heeft de website van de club vernieuwd. De website is nu interactief geworden. Hoe kunt u de site vinden? Ga naar www.bridgeclubsneek.nlof via www.friesbridge.nl. Zoek dan onder de clubs naar Sneek en dan beland je op de nieuwe site. Er zijn twee manieren om hem te gebruiken:

  1. zonder inloggen. U kunt gewoon alle stukken lezen
  2. met inloggen. U kunt nu ook zelf stukjes plaatsen. Dat mag van alles zijn: een interessant bridgeprobleem, een discussieonderwerp, tips voor toernooitjes, gouden ideeën.

Kijk eens met extra aandacht naar de foto’s bovenaan de site. Als u van onderwerp wisselt, ziet u telkens andere foto’s. Speur maar eens of u uzelf tegenkomt!

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Ledenlijst

De Nederlandse Bridgebond heeft de structuur van de clubsites volledig vernieuwd. Hierdoor is het uiterlijk sterk veranderd. Dit komt voor ons tot uiting in de vorm van de ledenlijst.
Was voorheen met een eigen wachtwoord per vereniging deze lijst te raadplegen, is dat nu veranderd.

U kunt via onze site nog steeds de ledenlijst raadplegen maar als inlognaam is uw "eigen" bondsnummer en een eigen uniek wachtwoord nodig.
Dit is het wachtwoord wat u al heeft of kunt aanvragen bij de bond.