Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

 

Open Kaart 

december 2003

 

 


Van de voorzitter

 

Beste bridgers,

Voor deze open kaart kon ik geen  “gewone” opening schrijven.

Ik wil ieder levenskracht wensen d.m.v. het

gedicht Panta Rhei (alles stroomt voorbij).

 

 

 * * *

 

Van de redactie

 

Dit keer is de vroegere nieuwsbrief uitgeroeid tot een uitgebreide Open Kaart. Dank zij de verspreiding grotendeels per e-mail is er geen probleem met veel drukwerk. Dank aan de inzenders van kopij: Angeline Kerver, Klaas Looper, Jaap Wesselius en Sjoerdtje Westhoff.

 

 

Bestuurssamenstelling

 

Onze nieuwe bestuursleden zijn Sjoerdtje Westhoff en Lex Lobsteijn. Sjoerdtje is onze nieuwe secretaresse en Lex doet de financiën. Lex  neemt deze functie van penningmeester vervroegd over, omdat Herman Naarding in december verhuist naar Holten.

 

Door de ziekte van Frans, nemen de heren Klaas Looper en Jan Posthuma de honneurs waar tijdens competitieavonden.

We willen met name Klaas bedanken voor het leeuwenaandeel wat hij hierin heeft geleverd. Klaas wordt de komende tijd gevraagd om bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn betreffende zaken die met name het competitiegebeuren aangaan.

Lenie Jorritsma

* * *

Bridgedrives rond de jaarwisseling

 

Wegens succes geprolongeerd: maandag 29 december is de Oliebollendrive. Bridgen en door leden gebakken oliebollen eten. Aanvang 19.45 uur. Voor deze drive staat deelname zoals gebruikelijk open voor alle leden en met een lid spelende introducés. De eerste oliebollenbakker heeft zich reeds aangemeld. Een oproep aan de leden zich ook aan te melden als bakker, want een paar honderd oliebollen bakken moet wel een beetje worden verdeeld. ‘s Middags bakken en ’s avonds bridgen. Opgave bij Sjoerdtje Westhoff (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 416211).

 

De nieuwjaars middagdrive op vrijdag 2 januari gaat helaas niet door. Hoewel de jaaragenda met De Stolp voor afgelopen zomer reeds was afgesproken blijkt thans dat De Stolp op 2 januari gesloten is. Een andere accommodatie is om praktische reden niet verder gezocht. Blijft over de middagdrive op 22 april 2004 .

 

 

* * *

 

Districts viertallen

 

 

Het woord district is dit jaar weer ruimer dan Friesland. Dit komt doordat Sneek 1 (captain Jaap Boonstra) vorig jaar kampioen is geworden in de hoofdklasse en gepromoveerd naar de 2e Divisie Noord. In de Friese districts  viertallen- competitie spelen vijf Sneeker teams. Doordat vorig jaar twee teams kampioen zijn geworden en gepromoveerd, is BC Sneek dit jaar weer in alle klassen vertegenwoordigd. Sneek 2 (Wiep v.d. Bos) speelt na promotie in de hoofdklasse; Sneek 3 (Henk Bunt) heeft zich gehandhaafd in de 1e klasse; Sneek 4 (Fred Hoebe) zit na promotie in de 2e klasse. Het 5e team (Marijke Boonstra) en 6e team (Teddy Giesing) spelen in de 3e klasse.

Uitslagen en standen kunt u bekijken op www.friesbridge.com achter de knop District.Voor de 2e divisie doorklikken via links naar district Groningen – competities – divisies.

 

Piet Postmabeker

 

Het team van BC Sneek is in het toernooi om de Piet Postmabeker ingedeeld in een poule met BC Capriolen uit Joure en BC Akkrum. Er zijn 9 poules. Poulewinnaars plus de beste tweede van alle poules komen in een finaleronde van 10 teams. De eerste wedstrijd van Sneek tegen Capriolen ging helaas met 134 tegen 135 imp’s verloren. Maar het plezier en de moed heeft het team o.l.v. Marcel Heijbrock nog niet verloren!

 

* * *

Clubcompetitie

Butler op de dinsdag A-competitieavond

Voor een parencompetitie was de enkele lijn op dinsdag A-competitie (roken) te klein om deze ongewijzigd voort te zetten. Om de beschikbare zaal toch te gebruiken is een Butlercompetitie getart. Voor leden een goede gelegenheid met de viertallen bied- en speeltactiek kennis te maken. Er wordt normaal in een lijn gespeeld (zoals bij paren) alleen de rekenmethode is anders (eerlijker?). Er wordt nu nog met 8 paren gespeeld. Leden die een of meerdere avonden willen meespelen kunnen zich bij Jan Posthuma opgeven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 416488).

Op deze avond wordt zeer matig gerookt. 

 

Kampioenen en promovendi

Onderstaand een overzicht kampioenen en promovendi van de eerste competitiezitting.

Maandag A-competitie (roken)

A-lijn    1e Luuk Naarding & Peter Aukema

2e Lenie Jorritsma & Wiep vd Bos

3e Marijke vd Bogert & Nico Poiesz 

 

 

B-lijn    1e Marijke Boonstra & Domien Silvius

            2e Fred Hoebe & Robert Oppenhuizen

            3e Corrie Dam & Foekje Dam

C-lijn    1e Dirk Schaap & Tjalling Bijma

            2e Dieuwke Deen & Gerben Dooper

            3e Eleonora Huitema & Ane Huitema

D-lijn    1e Jelle Bergmans & Henk Makkinga

            2e Gees Boomgaard & Ine Speelman

Maandag B-competitie (niet roken)

A-lijn    1e Marijke vd Bogert & Nico Poiesz

            2e Marjan v Dam & Jan Posthuma

            3e Volkert Deen & Theo Kuitert

B-lijn    1e Douwe Heeringa & Johannes Lootsma

            2e Johannes Osinga & John Ritchi

            3e Leo Boot & Ab vd Meer

C-lijn    1e Lilo de Haan & Jan Kremers

            2e Nelleke vd Meer & Wiekie vd Sluis.

Dinsdag A-competitie (roken)

Geen eindstand wegens voortijdig afbreken van deze competitie.

Dinsdag B-competitie (niet roken)

A-lijn    1e Henny Tjaarda & Tine de Jong

            2e Trudie Lunter & Jan Posthuma

            3e Marjan van Dam & Erik Beijl

B-lijn    1e Boukje van Velzen & Anton Westhoff

            2e Mv S de Vries & Dhr J de Vries

            3e Gea Tipker & Hans Lunter

Donderdagmiddagcompetitie (niet roken)

A-lijn    1e Marjan van Dam & Jan Posthuma

            2e Cees Silvius & Heinz Ploum

B-lijn    1e Mv A v Fraazen & J Hol

            2e Mv Witteveen & Dhr Witteveen.

 

Combitafel

Een combitafel is tegenwoordig voor de wedstrijdleider een fluitje van een cent. Vroeger gaf het een hoop gereken extra, vooral als er in de twee lijnen geen gelijk aantal paren zat. Nu beschikken wij hij over een computerprogramma waarmee dit  probleemloos wordt opgelost.

Wat gebeurt er? In twee groepen is er om welke reden dan ook een oneven aantal paren maar we willen natuurlijk allemaal graag spelen. Dus elke ronde gaan twee paren, die beide in de eigen lijn een stilzittafel zouden hebben, tegen elkaar spelen. Hoe kun je nu nog van een eerlijke verdeling van de punten op deze spellen spreken? Als we de scorekaart bekijken die we vroeger invulden zien we dat de scores van de noord/zuid resultaten met elkaar vergeleken worden en zo ook die van oost/west. Nu zorgen we er dus voor dat alle paren uit dezelfde lijn ook de zelfde handen spelen, waardoor de punten (12-10-8 enz.) netjes onder hen worden verdeeld. Het paar dat het beste resultaat van de eigen lijn (dus dezelfde richting NZ of OW) gehaald hebben krijgen dus ook de beste score van hun groep. De computer rekent in procenten en heeft met de eindscore dus geen probleem.

 

Het aantal paren per lijn.

Door allerhande onvoorziene oorzaken kan het zijn dat een groep plotseling een oneven aantal paren krijgt. Er stopt bijvoorbeeld plotseling een paar of een paar geeft op dat een gehele competitiezitting niet kan worden gespeeld. Aangezien de computer een combitafel probleemloos verwerkt is een oneven aantal in een groep voor de uitslagen niet hinderlijk. Is er structureel een oneven aantal door welke oorzaak dan ook en komt dat uit boven het streefaantal, dan wordt versterkte degradatie toegepast. Is het aantal paren onder het streefaantal, dan wordt het wedstrijdreglement toegepast, promotie gaat dan voor degradatie

Het streven is om op de maandag A-competitie (roken) in de A-Lijn 16 paren te hebben en in de andere lijnen zo mogelijk maximum 14 paren en  minimum 10 paren per lijn. Dan is er in deze lijnen geen leentafel en hoeft geen scorebriefje te worden ingevuld (alles staat in de kastjes).

Voor de maandag B-competitie (niet roken) is het streefaantal voor alle lijnen maximaal 14 en minimaal 10 paren.

Voor de dinsdagavond geldt zo mogelijk een gelijk aantal paren per lijn met een maximaal verschil van 2 paren. Indien nodig wordt hiervoor  versterkte degradatie of promotie toegepast.

 

Nogmaals: score bij afwezigheid

 

De bedoeling van het reglement is, dat men bij verhindering in eerste instantie tracht een invaller of invallend paar te vinden. Onderstaand de tabel score bij afwezigheid. 

 

Afmelden of invallen

Score

Maximaal

Niet afmelden

25%

 

Eerste keer afmelden

EGS

50%

Tweede keer afmelden

EGS – 5 %

45%

De helft of meer afmelden  

Degradatie

 

Spelen met invaller

Punten

 

Spelen met 2 invallers

EGS

50%

 

* * *

Meesterpunten

 

Meesterpunten staan op de adreswikkel van het bridgeblad en af en toe worden er insignes en certificaten uitgereikt op de club. meesterpunten.

Meesterpunten zijn punten die je 'verdient' met het leveren van een bepaalde bridgeprestatie.

Meesterpunten zijn in de hele internationale bridgewereld een begrip. Vrijwel alle bij de World Bridge Federation (WBF) aangesloten landen kennen een één of ander meester­punten­sys­teem. Doordat elk land min of meer op

eigen houtje is begonnen kent ook vrijwel elk land zijn eigen systeem. Op 1 mei 1965 is men in Nederland begonnen met de meesterpunten.

Vanaf 1978 worden alle meesterpunt gegevens op de bondscomputer bijgehouden. Vele oudere spelers zullen zich de meesterpunten kaartjes kunnen herinne­ren, waarop vroeger de meesterpunten werden geregistreerd. Zelfs tegenwoordig duiken ze nog wel eens op, als mensen weer lid worden die vóór 1978 voor het laatst gespeeld hebben.

De meesterpunten zijn in allerlei soorten wedstrijden te verdienen; clubwedstrijden, districtscompetities, open drives en toernooien etc. Als regel geldt dat er meer meesterpunten worden toegekend naarmate de geleverde 'presta­tie' groter is. Daarbij wordt gelet op de gemiddelde sterkte van de spelers, het aantal deelnemers en het aantal spellen dat er gespeeld is. Hiervoor zijn door de bridgebond diverse tabellen gemaakt verdeeld over diverse categorieën. Na elke competitie worden meesterpunten toegekend. In Sneek is dat dus 3x per seizoen. Een voorbeeld hiervan is de tabel welke gebruikt wordt voor de maandag A-competitie (roken) volgens Categorie II

 

Paar

Lijn A

14-17 paren

Lijn B

14-17 paren

Lijn C

14-17 paren

Lijn D

8-9 paren

1 e

150

120

90

50

2 e

125

95

85

35

3 e

100

70

65

15

4 e

75

50

40

 

5 e

50

25

20

 

Daarnaast worden in de A lijn voor de paren die niet degraderen handhavingspunten toegekend. Voor de competitie maandag A-competitie  is dat 30 punten.

Tenslotte nog het overzicht van titels en bijbehorende insignes:

Aantal MP

Titel

Insigne

500

Clubmeester

zilverkleurig

2.000

Districtsmeester

goudkleurig

5.000

Regionaal meester

goudkleurig

10.000

Kandidaat bondsmr.

in brons

15.000

Bondsmeester

in zilver

30.000

Nationaal meester

in zilver

60.000

Nationaal meester ‘met kroon’

in zilver met kroon

100.000

Nationaal meester ‘met twee kronen’

in zilver met saffier

150.000

Nationaal meester ‘met drie kronen’

in zilver met briljant

 

* * *

 

Bridge gedicht.

 

Hoe u het bridge spel ook beziet

Het is ontspanning en meer niet.

Ook al speelt u in de hoogste kringen

Er zijn altijd belangrijker dingen.

Ook al hebt u dan het streven

De top te halen in het bridge leven.

U komt er nog steeds niet zonder uw maat

Iemand die u steeds terzijde staat.

Doet hij het fout, denk dan alras

Dat de vorige blunder van uw hand was.

En dat diegene die maakte de fout

Daar zelf nog het meeste om rouwt.

Doet hij het goed laat hem dat merken

Dat zal uw partnership versterken.

Uw spel wordt er slechts beter van

Als u vertrouwen hebt in die vrouw of man.

Dus spelen zonder haat en nijd

De leuze is verdraagzaamheid!

 

* * *

Cursussen

Sinds vorig jaar worden binnen de club in eigen beheer cursussen gegeven. Zowel opfriscursus als een cursus voor beginners. De opfriscursus van vier avonden is inmiddels afgelopen. Deze werd gegeven door Wiep vd Bos en Foekje Dam. In onderstaand artikel een impressie van de beginnerscursus,  gegeven door Lenie Jorritsma en Angeline Kerver met hulp van Jan Dooper en Klaas Looper.

Alle begin is moeilijk

Als kwetterende tieners komen ze het lokaaltje binnen. Net als vroeger. De tafels in groepjes van vier aan elkaar gezet, klaar voor de groepsopdracht. De flap-over staat klaar, het bord met de krijtjes. “Juf, (lach, lach) ik heb mijn huiswerk niet gemaakt, ik had er geen tijd voor.”

“En wij hebben goed geoefend hoor. Gisteravond hebben we met zijn vieren de oefenspellen gespeeld. Hoewel, we hebben ook heel veel gekletst!”

Deze les behandel ik het twee-over-één-antwoord en het sterke sprongbod op basis van een opening met een zeskaart. Als ik het uitgelegd heb, zie ik allemaal begrijpende gezichten. Op het bord heb ik verschillende biedsituaties geschreven en samen moeten ze beoordelen of er sprake is van een twee-over-één of van een sterke sprong. Ze hebben het allemaal goed. “Zie nu maar. Het is niet zo moeilijk!” zeg ik opgewekt. “Ja, als jij het net hebt uitgelegd, dan snap ik het wel. Maar straks in het spel ben ik het alweer vergeten. Alles onthouden, dat is zo moeilijk!”

Van de cursus van verleden jaar zijn er twee die

deze keer ook weer meedoen. Je kunt zien dat ze wat meer lef hebben. Vooral in het begin kunnen ze de anderen soms de goede weg wijzen, als ze het tenminste zelf goed onthouden hebben! De beginnelingen mogen vanaf de eerste les al spelen: minibridge. Omdat ze nog maar weinig regels kennen, mogen ze naar alle lust experimenteren en improviseren. Er wordt fors geboden, tussengeboden en slecht afgespeeld, maar dat drukt de pret helemaal niet. Gaandeweg de lessen krijgen ze meer theorie, heel gedoseerd allemaal. In het begin is het verschil tussen openen en antwoorden, tussen 1 sans en 1 in een kleur, tussen een lange kleur zonder honneurs en een korte kleur met veel punten, heel moeilijk. Heel grappig was de volgende situatie: ik had net uitgelegd dat na driemaal een groen paskaartje het bieden afgelopen was. Wij gaan aan de tafel zitten om te oefenen. Ik zit ook aan een tafel om mee te spelen. De twee mensen voor mij passen en ik leg ook een paskaartje neer. De vrouw na mij kijkt mij verbijsterd aan. “Wat gemeen van u. Nu mag ik niet meer bieden”, roept ze verontwaardigd uit. Ik was dus vergeten te vertellen dat tijdens de eerste ronde iedereen aan bod komt en naar de uitleg wordt heel strikt geluisterd! Zo zijn er meer curieuze voorvallen. Op het eind van de les zaten vier dames heel hard te lachen, ze hadden reuzenlol. Ik vroeg nieuwsgierig wat  er aan de hand was. Wat bleek: ze waren zo intensief met het spel bezig geweest, dat ze aan het eind pas bemerkt hadden, dat ze vergeten waren de dummy open te leggen!

Nog twee lessen en dan zijn we aan het eind van de cursus. Volgende week krijgen ze voor het eerst een conventie: Stayman na een 1 sans-opening. Ze hebben daarna voldoende biedarsenaal om een heel eind te komen. We leren ze ook om vooral niet bang te zijn voor veel punten. De meeste willen het liefst nog passen,  hoeveel punten ze ook in de handen hebben. De cursus wordt afgesloten met een heus toernooi. Dat was verleden jaar een groot succes. Om te oefenen hebben we de vorige week voor het eerst de paren een nummer gegeven en in totaal 8 spellen laten rouleren. Ze hadden allemaal rode wangen van inspanning. Wanneer een contract gemaakt was, leek het zelfs alsof de wangen met boenwas gewreven waren, zo zaten ze te glimmen. De winnaar was een paar dat zelf nauwelijks gespeeld had, tot hun eigen verbazing overigens. Lenie en ik

hopen dat een aantal doorstroomt naar de club. Ik kan jullie verzekeren dat we dan een paar heel leuke leden erbij krijgen!

Angeline Kerver

 

* * *


Frequentie staten

De leden die aan de competitieleiders, voor de maandag Klaas Looper (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 418430), voor de dinsdag/donderdag Jan Posthuma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 416488) hun e-mail hebben doorgegeven voor de persoonlijke uitslagen krijgen als bijlage ook een frequentiestaat. Een frequentie-staat is een verkorte schrijfwijze van de scorekaart.

Volledig scorebriefje                                                  Frequentiestaat

spel

4

 

 

top

= 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr

n/z

o/w

res.

n/z

o/w

mp n/z

mp o/w

1

6SA

 

-2

-200

 

0,0

 

2

 

- 1 -

 

 

+200

 

8,0

3

 

- 6 -

 

 

-600

 

5,0

4

3SA

 

C

+600

 

3,0

 

5

3SA

 

+2

+660

 

6,0

 

6

3SA

 

C

+600

 

3,0

 

7

 

- 4 -

 

 

-600

 

5,0

8

 

- 9 -

 

 

-690

 

0,0

9

3SA

 

+3

+690

 

8,0

 

10

 

- 5 -

 

 

-660

 

2,0

 

 

 

Spel 4: OW         Top: 8

--------------------------

 

n/z score

aantal

nz mp

ow mp

 

 

 

 

+ 690

1

8

0

+ 660

1

6

2

+ 600

2

3

5

- 200

1

0

8

 

 

 

Omdat u bij een (groot) toernooi uw scores opschrijft en welke handen u heeft gespeeld, kunt u nu na het bekijken van deze frequentiestaten bepalen hoeveel punten u heeft verdiend per spel. Klopt dit niet met de gepubliceerde uitslag of komt uw score niet in de staat voor dan trekt u aan de bel. Uiteraard kunt u ook afleiden wat anderen hebben gespeeld.

 

* * *

Ingekomen brief

 

Het bestuur van de bridgeclub Sneek ontving eind oktober een brief van de Trijna Feenstra Stichting en wilde de leden hierover anders informeren dan onder de mededelingen tijdens de opening van een willekeurige clubavond.

De Trijna Feenstra Stichting is door Trijna en Sjoerd in mei 2003 opgericht. Het doel van de stichting is instellingen, organisaties en zelfs particulieren te ondersteunen die maatschappelijk nuttig werk verrichten en die voor het overgrote deel afhankelijk zijn van donaties.

Het adres van de stichting Postbus 352, 8440 AJ Heerenveen.

 

* * *

Bestuur

 

Lenie Jorritsma (voorzitter), Sjoerdtje Westhoff (secretaris), Lex lobsteijn (penningmeester / vice voorzitter), Frans Knoop (wedstrijdsecretaris), vacature (i.v.m. vertrek Herman Naarding)

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Te Leen

Bridgekoffer

Ideaal voor Thuisbridge

In de koffer zitten 24 spellen
met een scorekaart voor 10 x gespeeld

Op te halen na afspaak
Bij Boukje Velzen
0515-415433