Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

Open Kaart

 november 2007

 

 


Van de voorzitter

 

We zijn ruim twee maanden aan het bridgen en in de tussentijd is er weer veel gebeurd. Als eerste wil ik noemen het overlijden van Gretha Pieters op 13 oktober, een bridger in hart en nieren. Regelmatig wordt aan een langdurig ziek clublid een kaart gestuurd. We realiseren ons dat de gemiddelde leeftijd in de club ruim boven de 60 is. Het is een normaal verschijnsel dat een aantal leden ons door ziekte of ouderdom gaat verlaten. Aan de andere kant zijn er altijd weer nieuwe mensen die willen leren bridgen.

Bridgeclub Sneek start op 15 november weer een beginnerscursus met ongeveer 20 deelnemers. Zij worden dan aspirant lid van de club. Nieuwe cursisten is leuk, maar om de mensen bij de club te houden is een tweede. Dit probleem is een aandachtspunt voor het bestuur.

 

Afgelopen weken hebben we te kampen gehad met het probleem dat we in de steek zijn gelaten door de computerapparatuur. De scores zijn zelfs op een maandag- en dinsdagavond op scorebriefjes ingevuld en uitgerekend. We hebben het rekenen met de hand nog niet verleerd. Volgens de wedstrijdleider was alles correct ingevuld en uitgerekend. Later is alles met de hand ingevoerd om de uitslagen en standen op de website bij te werken. Doordat de apparatuur extra capaciteit vraagt en de huidige pc daar niet op berekend was, is een nieuwe pc aangeschaft. We hopen dat het systeem weer vlekkeloos werkt en dat we hiermee jaren vooruit kunnen.

 

Als laatste wil ik aandacht vragen voor het goede verloop van het bridgespel aan de tafel en voor de arbiters die daarvoor kunnen worden ingeroepen als het hapert.

Het belangrijkste dat ik hierover kwijt wil is dat het over een spel gaat en dat je het niet op de persoon mag spelen. Ben je het niet eens met de beslissing van de arbiter, dan vraag je een protestformulier en wordt ‘het probleem’ voorgelegd aan een commissie van arbiters.

Geen arbiter roepen omdat dat de sfeer zou verzieken, mag niet aan de orde zijn. Vergelijk het met een voetbalwedstrijd. Als er een bal over de zijlijn is geweest, fluit de arbiter. Het spel wordt stil gelegd, er wordt ingegooid en er wordt verder gespeeld.

Vaak weten bridgers de regels niet precies meer. In deze open kaart worden een paar veelvoorkomen zaken aan de orde gesteld.

 

Lenie Jorritsma

* * *

 

Bridge rond de jaarwisseling

 

De traditionele Oliebollendrive wordt gehouden op donderdag 27 december 2007, aanvang 19.45 uur. Aanmelden bij binnenkomst.

Sjoerd en Tineke van Riezen zorgen weer voor vers gebakken oliebollen. Tijdens de drive is er voldoende pauze om hiervan te genieten. De bedoeling is de deelnemers in twee lijnen in te delen, waardoor iedereen meer bridgers van hetzelfde niveau treft. Om het gemakkelijk te houden worden de spellen gewoon per lijn in de eerste ronde geschud. Dus is er geen enkel beletsel voor een ontspannen en gezellige bridgeavond.

Donderdag 3 januari 2008 uur is de nieuwjaars middagdrive. Aanvang 13.30 uur. De drive wordt aangekleed met een hapje bij uw consumpties. Organisator Jan Posthuma stelt het op prijs dat u zich vooraf opgeeft (tel. 416488).

Op beide drives zijn alle leden en hun introducés welkom. Kom ook en speel eens met en/of tegen een ander.

* * *

 

 

Beginnerscursus

 

Er is nog plaats op de beginnerscursus die op 15 november start. Kent u een belangstellende? Informatie en opgave bij Klaas Looper (tel. 418430). 

* * *

Lesavonden

 

Op woensdag 28 november a.s. wordt door de club een lesavond georganiseerd over het  onderwerp Doubleren: het informatie doublet, negatief doublet en strafdoublet.

Een doublet is een erg handig “bridgewapen” waarbij je erg veel informatie kunt geven, zonder dat je meteen op een hoog biedniveau komt. En op tijd een strafdoublet geven kán vele tops opleveren!

We denken hierbij dat dit onderwerp vooral interessant is voor de wat minder gevorderde bridgers. Mocht er nog tijd over blijven dan kan de Jacoby conventie nog aan bod komen.

De avond in De Stolp duurt van 19.45 tot 21.30 uur. Opgave bij het bestuur.

 

Voor gevorderde bridgers wordt op woensdag 23 januari 2008 een instructieavond gehouden met als onderwerp o.a. de Lebensohl conventie

 

* * *

 

Clubcompetitie

 

Tot op heden is alleen in de dinsdagcompetitie de eerste zitting afgesloten. Kampioenen en promovendi hiervan zijn:

A-lijn    1e Cees Silvius / Heins Ploum

            2e Wiep vd Bos / Lex Lobstein  

B-lijn    1e Mieke Oudemans / Marcel Heijbrock

            2e Lilo de Haan / Jan Kremes

3e Madelon Nepveu / Mebius Wolke

 

* * *

 

Landelijk en Districts viertallen

 

Door promotie speelt BC Sneek dit seizoen weer in de 2e divisie landelijke viertallencompetitie. Het team van Wiep v.d. Bos bestaat verder uit Peter Aukema, Henk Bunt, Luuk Naarding en Domien Silvius. (uitslagen op www.bridge.nl , knop uitslagen, klik viertallen 2e divisie groep 1).

In de districts viertallencompetitie spelen:

- in de hoofdklasse team 2 van Jaap Boonstra met Dick Brouwer, Theo Groenewold, Jouke Hoekstra en Lex lobstein.

- in de 1e klasse N. team 3 van Foekje Dam met Corry Dam, Gerda Groenewold en Karen de Wit.

- in de 2e klasse Z. team 4 van Fred Hoebe met Ed van Dam, Frans Doodkorte en Robert Oppenhuizen.

(uitslagen www.friesbridge.nl  knop competities).

 

Voor de Piet Postmabeker is BC Sneek ingeschreven. De indeling is nog niet bekend.

 

* * *

 

De 25% commissie 

 

Vorig jaar zaten we vaak voor aanvang van de maandagavondbridgeavond bij elkaar te wachten omdat het schema opnieuw moest worden gemaakt vanwege onverwachte stilzittafels. Daarom is in de A.L.V. 2006 besloten dat bij afwezigheid altijd 25% wordt toegekend, tenzij de kwestie is voorgelegd aan de 25% commissie en deze anders beslist.

Tot op heden blijkt dat de leden weer actief voor vervangers zorgen, zodat er weinig stilzittafels zijn. De commissie is dit jaar nog niet bij elkaar geweest. Hopelijk blijft dat zo. De commissie bestaat uit 5 leden: Lex Lobstein (voorzitter vanuit het bestuur), Annie Boschma, Angeline Kerver, Simmie Speelman en een vacature. (kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur).

 

De procedure is ongewijzigd: Zend een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in het kort de bijzondere omstandigheden die hebben geleid tot de afwezigheid. Een brief mag ook, maar liever niet.

* * *

 

Arbitragezaken

 

1) Biedingbox

Iemand rommelt in de biedingbox. De hand heeft bijna het paskaartje gepakt, maar dan komt er toch nog een bod. Op dit moment gaat er ongeoorloofde informatie over de tafel. De openaar heeft mogelijk 10 a 11 punten en twijfelt of hij wel of niet zal openen. De partner mag hieruit geen voordeel halen. Roep de arbiter erbij.

 

2) Biedingbox

Moet je bieden als de hand in de biedingbox een bod heeft vastgepakt? De regel is:

Een bieding is gedaan als de biedkaarten uit de biedingbox zijn gehaald met de kennelijke bedoeling…. Dat houdt in, dat de bieding compleet is zodra de biedkaarten de doos hebben losgelaten en onderweg zijn naar de tafel.

Opmerking: Een speler hoort eerst te bedenken wat hij wil bieden en pas daarna met zijn hand naar de biedingbox te gaan. Met de hand zweven terwijl er wordt nagedacht hoort niet.

 

3) Onvoldoende bod

Je partner opent 1 harten, je rechter tegen-stander heeft een sprongvolgbod van 2 schoppen gedaan en zonder na te denken leg je 2 harten neer. Dan krijg je de opmerking “dat kan niet”. “OK, dan maak ik er 3 harten van”. Mag dat?

 

Nee! Haal de arbiter erbij. Deze vraagt aan de volgende speler die moet bieden of hij het bod accepteert. Je hoort het bod van 2 harten te laten liggen. Als de volgende speler dat accepteert, mag die ook b.v. 2 schoppen bieden.

Wanneer hij/zij het bod niet accepteert, moet de overtreder het bod voldoende maken. Daarbij gelden o.a. de volgende regels:

  • hij moet iets bieden dat wel voldoende is of passen (art. 27B aanhef)
  • hij mag nooit doubleren of redoubleren (art. 27B aanhef)
  • zijn partner moet dit spel verder passen (art. 27B2) tenzij …..
  • hij kiest voor het laagst voldoende bod in dezelfde speelsoort en zowel het onvoldoende als het laagst voldoende bod mag niet conventioneel zijn. In dat geval is er geen straf en mag partner dus gewoon doorbieden. (art. 27B1)

 

4) Denkpauze voor het bieden

Mag je nog bieden na een denkpauze van je partner?

Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden (de arbiter bepaalt).

Als je partner langer nadenkt dan gewoonlijk, heeft hij daar waarschijnlijk een reden voor. Er kan dan ongeoorloofde informatie over tafel gaan. Roep er een arbiter bij.

 

5) Verzaken

Je hebt verzaakt, dus je hebt niet bekend terwijl dat wel had gekund’.

We hebben vaak te maken met 2 soorten verzakingen:

  • de onvoldongenverzaking (moet hersteld worden)
  • voldongenverzaking (kan niet hersteld worden)

Voor de arbiter is het van belang om te weten of de verzaking voldongen is of niet. Een verzaking is voldongen als de overtredende partij een kaart heeft gespeeld of iets vergelijkbaars heeft gedaan of een tegenspeler zijn partner heeft gevraagd of die verzaakt heeft.

Een voldongen verzaking kan een aantal slagen kosten. Bij een onvoldongen verzaking kan er sprake zijn van een strafkaart.  Artikel 61, 62, 63, 64). Raadpleeg de arbiter 

 

Omdat er in bridge vele regels gelden en het vrijwel onmogelijk is om deze allemaal te kennen, vragen we bij overtreding van de regels er een arbiter bij.

Wilt u zelf meer over deze interessante zaken weten, dan kunt u overwegen om een volgend jaar aan de cursus (clubleider) mee te doen, of er kan een instructieavond over spelregels gegeven worden als u daar prijs op stelt. In dat geval maakt u dat kenbaar bij het bestuur.

 

* * *

 

www.mijnnbb.nl

 

Deze zomer hebben alle leden van de NBB een e-mail ontvangen over mijnnbb.nl.

Ter herinnering enkele hoofdpunten hieruit:

 

Vanaf 6 juni 2007 is een nieuwe website van de NBB geopend: www.mijnnbb.nl. U kunt op MijnNBB o.a. uw eigen persoonsgegevens wijzigen en uw meesterpunten overzicht raadplegen. Wij nodigen u van harte uit om gebruik te gaan maken van MijnNBB.
U kunt uw persoonlijke inloggegevens opvragen door op de login-pagina van www.mijnnbb.nl op 'Wachtwoord opvragen' te klikken en daarna uw lidnummer op te geven. Het systeem zal vervolgens een e-mail naar u versturen met daarin uw inloggegevens. Deze bestaan uit uw lidnummer, en een wachtwoord dat automatisch door het systeem gegenereerd is.
Als u daarna inlogt 'ziet' het systeem wie u bent en zal het uw mogelijkheden afstemmen op uw functie(s). Het wachtwoord zal de eerste keer dat u inlogt gewijzigd moeten worden. Mocht u geen e-mail met uw inloggegevens ontvangen dan staat er van u geen of een verkeerd e-mailadres in de NBB-Ledenadminstratie. U kunt dan aan de NBB, of aan de secretaris van uw vereniging, vragen uw e-mailadres toe te voegen of te wijzigen. Een beschrijving van MijnNBB staat op www.bridge.nl/mijnnbb. Op de verschillende pagina's van www.mijnnbb.nl staan uitgebreide helpteksten.

Verenigings- en andere functionarissen krijgen na het inloggen automatisch extra mogelijkheden.

* * *

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Ledenlijst

De Nederlandse Bridgebond heeft de structuur van de clubsites volledig vernieuwd. Hierdoor is het uiterlijk sterk veranderd. Dit komt voor ons tot uiting in de vorm van de ledenlijst.
Was voorheen met een eigen wachtwoord per vereniging deze lijst te raadplegen, is dat nu veranderd.

U kunt via onze site nog steeds de ledenlijst raadplegen maar als inlognaam is uw "eigen" bondsnummer en een eigen uniek wachtwoord nodig.
Dit is het wachtwoord wat u al heeft of kunt aanvragen bij de bond.