Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

 

Open Kaart 

November 2006

 
Van de voorzitter

 

Het seizoen 2006-2007 is van start gegaan met een andere competitievorm op de maandag-avond. De bridgers van de A- en B-competitie zitten nog volop in de strijd, de promovendi en degradanten van de donderdagmiddag en dinsdagavond zijn al bekend.

Een verdere wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat er een 25%-commissie in het leven is geroepen. Lex geeft in deze open kaart nadere uitleg over deze commissie.

Bovengenoemde wijzigingen zijn opgenomen in het wedstrijdreglement van de bridgeclub Sneek. U kunt dit reglement opvragen bij Klaas Looper via de mail of een gedrukte versie vragen.

 

In oktober zijn we weer gestart met bridge-cursussen op de donderdagavond in de Stolp. Klaas verzorgt een cursus voor gevorderden, Angeline Kerver en ik hebben tien beginners.

 

Workshops:

We krijgen af en toe reacties van onze leden dat ze vastroesten in hun gebruikelijke bridge-systeem. Een extra conventie zou verfrissend kunnen werken. Het bestuur onderzoekt of er in januari of februari een  avond belegd kan worden waarin leden in de vorm van diverse workshops instructie kunnen krijgen over b.v. de Muiderberg, de Niemeijer of de Multi.  Suggesties of hulp voor de workshopavond zijn welkom.

Lenie Jorritsma

* * *

Invallers

 

Door de in de ledenvergadering aangenomen reglementswijzigingen hebben wij ons verplicht bij afwezigheid voor invallers te zorgen. Een van de hulpmiddelen is de invallerslijst.

 

 

Zoals iedereen met internet heeft gezien, is de pagina van de invallerslijst veranderd. We doen een dringend beroep op de leden, hun familie, vrienden en kennissen om zich op te geven als invaller(s). Iedereen mag namelijk invallen en misschien zijn er wel vrienden of kennissen, die geen lid van een bridgeclub willen worden maar wel op zijn tijd willen invallen. Het blijft een steeds terugkerend probleem als je een
invaller of een koppel  nodig hebt. Men kan zich via internet of telefonisch bij mij opgeven (0515- 521429). Ik hoop op veel reacties.

     Dorith van Borssum Waalkes - Pabst

 

* * *

 

Sinterklaas, dit jaar in Zeeland aangekomen

vroeg zich af hoe het nu ging in Sneek

want hij had van Piet inmiddels vernomen

dat de bridgeclub alweer veranderd bleek.

Met de competitieopzet van zes jaar geleden,

3 x 5 rondes, de regels score bij afwezigheid

en andere zaken, was niet iedereen tevreden

wat in vergaderingen tot discussies heeft geleid.

Het bestuur kwam er met de leden uit:

de maandag weer naar 2 x 8 (of 1 x 8 en 1 x 7)

in het kastje na het spel de procenten voor NZ

en wegblijvers 25% en een commissie gegeven.

De dinsdag en donderdag op de oude voet

(maar wel met de nieuwe invalreglementen)

en moet je kijken wat de bridgemate doet :

die geeft na afloop voor de leider de procenten!

Op internet onder competitiestanden

het nieuwe rekenprogramma van de NBB

doorklik-mogelijkheden om van te watertanden

maar de Sint heeft daar niets aan als digibeet.

Doe dan maar oliebollen, die lusten we allemaal

de traditionele baksels van Tineke en Sjoerd

die deze winter op 2 januari in de bridgezaal

op de drive in overvloed worden aangevoerd.

 

Sinterklaas

* * *

 

Bridge rond de kerst en jaarwisseling

 

Net als bij de vorige jaarwisseling is de oliebollendrive op de eerste weekdag van het nieuwe jaar : dinsdag 2 januari 2007, aanvang 19.45 uur. De beste gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen en onder het genot van oliebollen terug te kijken op het oude jaar.

Donderdagmiddag 28 december uur is de midwinter middagdrive. Aanvang 13.30 uur.

Op beide drives zijn alle leden en hun introducés welkom. Kom ook en speel eens met en/of tegen een ander.

Maandag 8 januari gaan we weer verder met de clubcompetities.  

* * *

 

Districts viertallen

 

Bridgeclub Sneek is dit seizoen door een select gezelschap van drie teams vertegenwoordigd in de districts viertallen-competitie. Het gezelschap is zo select, dat ze uitsluitend in de top van deze competitie is te vinden.

In de hoofdklasse spelen het 1e team van Wiep (Wiep, Domien, Luuk, Peter) en het 2e team van Jaap Boonstra (Jaap, Jouke, Theo, Lex).

In de 1e klasse speelt het 3e team van Henk Bunt (Henk, Willem, Angeline, Foekje, Jan).

 

Het districtstoernooi om de Piet Postmabeker (viertallen voor clubteams van zes paren) heeft dit jaar 15 deelnemende verenigingen. Sneek speelt in de voorronde in januari uit tegen Joure en in maart thuis tegen Hardegarijp. De finale tussen de vijf poulewinnaars is in april. Zover is het echter nog niet. Het team van aanvoerder Marcel Heijbrock moet deze eerst nog bereiken.

* * *


Clubcompetitie

 

De beide maandag-competities lopen met acht speelavonden door tot 11 en 18 december.

De dinsdag- en donderdag-competitie zijn al begonnen aan de tweede zitting. Kampioenen en promovendi van de eerste zitting zijn :

Dinsdag-competitie

A-lijn    1e Rudy Dam / Nico Poiesz

            2e Wiep vd Bos / Lex Lobstein

B-lijn    1e Henny Tjaarda / Tine de Jong

            2e Sonja Ozinga / Marieke Verf

3e Tineke en Sjoerd van Riezen

Donderdag-competitie

A-lijn    1e Marian en Jan Posthuma

            2e Louise en Douwe Heeringa

B-lijn    1e Nieske de Jong / Marie Kingma

            2e Hetty Roosenstein / Sietske Engelsma

3e Wiepke Gaastra / Riemke Gaastra

Arbiters

 

Henk Bunt, Dieuwke Deen en Henk Meijer volgen de cursus clubleider B. Deze leden kunnen op de clubavonden ook arbitreren.

Voor alle bridgers en arbiters geldt :

als u om arbitrage vraagt komen arbiters graag bij u aan tafel, maar heb even geduld als zij niet direct hun spel kunnen onderbreken.

 

* * *

 

Competitiestanden en uitslagen

 

Sinds de aanschaf van de kastjes (bridgemates) worden de uitslagen automatisch berekend en verwerkt. Kort na de speelavond of –middag worden de resultaten van de ronde voorgelezen.

Leden die hun e-mail adres hebben opgegeven krijgen al enige jaren een e-mail met hun persoonlijke uitslagen en de verzamelstaat (de uitslag van de speelronde).

Door verdere automatisering en het gebruik van het rekenprogramma van de Bridgebond zijn de standen, uitslagen en frequentiestaten op de site www.friesbridge.nl uitgebreid en kunt u door doorklikken uitkomen op uw resultaten per spel.

Onderstaand de procedure en de resultaten.

-            ga naar www.friesbridge.nl

-            open Clubs

-            open Clubs O t/m Z

-            open Sneek
advies: zet deze pagina in uw favorieten

-            open Competities
via de knop archief kunnen ook voorgaande zittingen worden geraadpleegd

-            open de gewenste competitie 
de totaalstanden per lijn verschijnen

-            klik op de datum van de speeldag
de uitslag van de speeldag verschijnt
rood = A, wit = B, blauw = C, geel = D-lijn

Er kan verder worden gekozen voor

-            frequentiestaten
frequentiestaten met score +/- , aantal,
MP NZ en OW en % NZ en OW verschijnen

-            gedetailleerde frequentiestaten
de frequentiestaten zijn uitgebreid met contract-resultaat-door NZ of OW en de
namen van de paren

-            het eigen paar (klik in de tabel)
per tafel per spel zijn uw eigen resultaten   in detail weergegeven

Een prachtig systeem om uitgebreid na te kaarten. Een idee van de redactie:

Nu nog een systeem waarmee de geschudde spellen kunnen worden gescand, zodat de verdelingen ook worden bewaard. Want die worden snel vergeten (soms al tijdens het spel).

 

* * *

De 25%-regeling

 

Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering (ALV) is besloten om wegblijven te honoreren met een score van 25%. De achtergrond van dit besluit is als volgt:

Er is een tendens om steeds gemakkelijker af te zeggen en niet voor invallers te zorgen. Voor een belangrijk deel werd dit, naar mening van de ALV, veroorzaakt door de betrekkelijk milde consequentie, die hieraan verbonden was, nl. een score van 45%. Om hier paal en perk aan te stellen is de 25%-score ingevoerd. De voornaamste overwegingen om niet al te lichtzinnig af te zeggen waren (en zijn):

1.   De lijn waarin gespeeld wordt, wordt gecon- fronteerd met een stilzittafel en niemand vindt het leuk om een half uur wat rond te hangen.

2.   De competitie verloopt volgens een bepaald schema, waarbij ieder paar zoveel mogelijk tegen alle andere paren speelt. Is een paar afwezig, dan loopt het schema in het honderd en kan er geen sprake meer zijn van een evenwichtige competitie.

 

Omdat zich altijd calamiteiten kunnen voordoen, is besloten dergelijke gevallen voor te leggen aan een commissie (verder te noemen de 25%- commissie), die zal oordelen over de feiten, die tot overmacht hebben geleid. Hieronder schaart de commissie ook die gevallen waarin aantoonbaarveel moeite is gedaan, maar waar het onmogelijk is gebleken een invaller of invallers te regelen. Overigens kan bij afwezig-heid maximaal een score van 40% worden behaald. Dit was 45%, maar in de geest van de beslissing van de ALV wil de commissie toch iets meer druk op de ketel houden. Alleen bij wijze van hoge uitzondering kan besloten worden de score in 50% te wijzigen. De commissie zal in principe geen mededogen tonen als 14 dagen van te voren al bekend is, dat men niet kan. Dit tijdsbestek achten wij ruim voldoende om invaller(s) te regelen.

 

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Simmie Speelman, Annie Boschma, Angeline Kerver, Henk Meijer en namens het bestuur Lex Lobstein. De laatste fungeert ook als coördinator en in voorkomende gevallen kunt u bij hem terecht, bij voorkeur middels een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Vermeld hierbij in het kort de omstandigheden, die hebben geleid tot afwezigheid. Een brief mag ook, maar liever niet. Mondelinge protesten kunnen niet in behandeling worden genomen, aangezien de commissie in zijn totaliteit over uniforme informatie dient te beschikken.

De uitspraak over eventuele scoreherziening zal

 

 

 

schriftelijk worden gedaan en zoveel mogelijk vóór de volgende speelronde. Beroep tegen de uitspraak is in principe niet mogelijk. Daarom is het van belang dat u zo volledig mogelijk, maar wel bondig de ter zake doende feiten aandraagt bij de 25%-commissie.

 

Intussen zijn er al enige gevallen aan de commissie voorgelegd en afgehandeld.

Misschien ten overvloede willen wij er nog op wijzen dat de wedstrijdleider(s) bij afwezigheid van een paar automatisch een 25%-score moeten toekennen. Zij hebben niet het recht om daar vanaf te wijken. Voor scoreherziening moet u bij de 25%-commissie zijn.

Lex Lobstein

* * *

Goed gebruik

 

Dit bridgepaar bespreekt meningsverschillen niet aan tafel in aanwezigheid van anderen, maar na afloop op weg  naar huis.
 

 

 

* * *

Ledenlijst

 

Met het verschijnen van dit nummer van de Open Kaart wordt tevens een actuele ledenlijst gepubliceerd. Deze lijsten worden in de bridgezaal uitgedeeld.

 

* * *

 

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Te Leen

Bridgekoffer

Ideaal voor Thuisbridge

In de koffer zitten 24 spellen
met een scorekaart voor 10 x gespeeld

Op te halen na afspaak
Bij Boukje Velzen
0515-415433