Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

Open Kaart 

December 2005

 

 


Van de voorzitter

 

Dit seizoen volgen driw bestuursleden de cursus tot clubleider A, te weten Sjoerdtje, Dorith en ondergetekende. Verder nemen deel Henk Bunt, Henk Meijer en voormalig lid Evert van der Sluis.

Ook voor bestuursleden is het goed om meer achtergrond informatie te hebben over het boeiende bridgespel. Ik vind het prettig om het geleerde met u te delen en tijdens de openingen van een competitieavond vertel ik af en toe iets over de spelregels.

Mocht u gedurende deze maanden met de lange avonden tijd over hebben, dan kunt u thuis bridgen met uitgezochte spellen en de scores die daarbij horen. Er zijn koffers met spellen beschikbaar. Hoe het werkt vertelt Sjoerdtje verderop in deze Open Kaart.

Veel bridgeplezier!

Lenie

* * *

 

Bridge rond de kerst en jaarwisseling

 

Donderdagmiddag 29 december om 13.30 uur is de midwinter middagdrive. De leiding berust bij Jan Posthuma en Ineke Schippers. Deze keer zijn er minder prijzen, maar er worden hapjes geserveerd. Dus iedereen deelt mee in het beschikbaar gestelde budget!

Op maandagavond  2 januari 19.45 uur is de nieuwjaarsdrive. Vanwege de kalender is deze tegelijkertijd de inmiddels traditionele Sjoerd en Tineke Olieollendrive, dus  met oliebollen. U heeft na de jaarwisseling de smaak daarvan vast nog wel te pakken. De organisatie is in handen van Klaas Looper, wie de prijzen verzorgt is bij de redactie niet bekend. 

Op beide drives zijn alle leden en hun introducés welkom. Kom ook en speel eens met en/of tegen een ander. Vooraf opgeven is niet noodzakelijk, maar wel gewenst. Dan kan de wedstrijdleiding de paren alvast invoeren.

  

* * *

Thuisbridge

 

Deze mogelijkheid van wedstrijdbridge bij u thuis is vooral bedoeld voor de bridgers, die het bridgespel in de gezellige eigen omgeving willen spelen, in hun eigen tempo, maar daarbij wel de eigen spelresultaten willen vergelijken met de bridgescores van anderen.

Op onderstaand uitleenadres kan een koffer tegen een kleine vergoeding van € 2,00 worden  geleend. Er zijn meerdere bridgekoffers met verschillende spellen beschikbaar.
Elke bridgekoffer omvat 24 geselecteerde spellen een duidelijke handleiding. Dus de spellen niet schudden en na het spelen goed terugsteken in de boards! Door uw eigen resultaat te vergelijken met de scores op hetzelfde spel in dat toernooi bepaalt u de uitslag bij u thuis.
Met dit initiatief hoopt de BC Sneek de spe(e)lvreugde rond het mooie wedstrijdbridge uit te breiden tot in de huiskamers.

Uitleenadres:

Anton en Sjoerdtje Westhoff,  Olde Ee 8, Sneek.

Tel. 416211 , e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 
* * *
 

Systeemkaarten

 

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van systeemkaarten. Men heeft er geen (bij zich) en veronderstelt dat anderen het eigen systeem wel kennen of uitleg zullen vragen. Los van het wedstrijdreglement, waarin gebruik alleen in de laagste lijn niet verplicht is, wordt het maken / hebben ervan op alle niveaus aangeraden. Het is immers een goed hulpmiddel om samen met de partner misverstanden tijdens het bieden, uitkomen en signaleren te voorkomen. En discussies aan tafel direct na een mislukt spel in bijzijn van de tegenstanders wordt vermeden! Blanco kaarten zijn tijdens de competitie bij de wedstrijdleiding verkrijgbaar.

* * *

Deelname Districts viertallen

 

BC Sneek neemt dit jaar met 5 teams deel aan de districts viertallen- competitie.

Hoofklasse : Sneek 1 van Jaap Boonstra en Sneek 2 van Wiep v.d. Bos.

1e Klasse : Sneek 3 van Henk Bunt

2e Klasse : Sneek 4 van Fred Hoebe

3e Klasse : Sneek 5 van Marijke Boonstra.

 

In het districtstoernooi om de Piet Postmabeker speelt  Sneek in een poule van vier teams. De poulewinnaars gaan naar de finale in april. Het team onder leiding van Marcel Heijbrock zal trachten deze opnieuw te bereiken. Voor de thuiswedstrijd verzorgt Steven Ferwerda de wedstrijdleiding.

* * *

Clubcompetitie

 

Onderstaand een overzicht kampioenen en promovendi van de eerste competitiezitting (september - half november).

Maandag A-competitie (roken)

A-lijn    1e Peter Aukema / Luuk Naarding

2e Marijke vd Bogert / Jouke Hoekstra

3e Lenie Jorritsma / Wiep vd Bos

B-lijn    1e Jan Posthuma / Douwe Heeringa

            2e Beatrix vd Zanden / Klaas Looper

            3e Henny Tjaarda / Jannie Wijnja

C-lijn    1e Wietske Kiestra / Janny Feringa

            2e Gretha Potma / Lucie Faber

            3e Annie Harkema / Sylvia Knol

            4e Lidy Koopmans / Marita Kuipers

Door afwijkende promotie van 4 paren uit de C zijn er nu in elke lijn weer 16 paren.

Maandag B-competitie (niet roken)

A-lijn    1e Nico Poiesz / Heins Ploum

            2e Lies vd Leest / Henny Tjaarda

3e Ant vd Burg / Durk Bootsma

B-lijn    1e Monique Kart / Dick Brouwer

            2e Eleonora Huitema / Ane Huitema

            3e Marion de Vries / Beatrix vd Zanden

C-lijn    1e Saskia Miedema / Richard Bodewes

2e Maria Evers / Boukje Velzen

3e Lucie Faber / Gretha Potma

D-lijn    1e Riet Kromhout vd M. / Anton Westhoff

            2e Els Heijbrock / Geertje Pasma

            3e Madelon Nepveu / Mebius Wolke

            4e Teddie Giesing / Annie Boschma

Dinsdagcompetitie (niet roken)

A-lijn    1e Rudy Dam / Nico Poiesz

            2e Wiep v.d. Bos / Lex Lobstein

            3e Ben Cazemier / Henk Visser

B-lijn    1e Eleonora Huitema / Jannie Wijnja

            2e Margreet Staal / Riet Kromhout vd M.

3e Tineke v Riezen / Sjoerd v Riezen

Een aantal paren in de B- en C-lijn had zich

tevoren afgemeld voor de gehele zitting en

hebben geen score gekregen. Vanwege een oneven aantal paren in de C-lijn zijn 4 paren uit de D gepromoveerd.

Donderdagmiddagcompetitie (niet roken)

A-lijn    1e Nico Poiesz / Lex Lobsteijn

            2e Cees Silvius / Heins Ploum

            3e Marian Posthuma / Jan Posthuma

B-lijn    1e Geertje Witteveen / Jan Witteveen

            2e Wiepke Gaastra / Remke Gaastra

3e Ineke Schippers / Gretha Pieters

 

                                   * * *

Competitieleiding en arbiters

 

De competitieleiding van … berust bij …

Maandag A     Klaas Looper

Maandag B     Dieuwke Deen / Volkert Deen

Dinsdag          Jan Posthuma

Donderdag      Ineke Schippers / Jan Posthuma

De actieve arbiters tijdens de clubcompetitie zijn  Klaas Looper, Jan Posthuma, Volkert Deen, Theo Groenewold, Foekje Dam en Eric Beil

 * * *

De Bridgemate, wonder of verschrikking.

 

Voor de leden is de Bridgemate een wonder, voor de wedstrijdleiders soms een verschrikking.

Aan die verschrikking is heel goed wat te doen met uw medewerking en begrip.

1e   degene die u wat wil vragen tenminste zijn spel laten uitspelen!

2e   alleen aan het einde van een ronde vragen om verkeerd ingevoerde scores te wissen, contrazit te melden of vragen te stellen.

Problemen met de Bridgemate? Gewoon de overige scores even opschrijven en pas als u alle vier de spellen gespeeld heeft even iemand zoeken die kan helpen.

Jan, Volkert, Dieuwke en Klaas helpen u dan graag maar willen zelf ook graag bridgen.

Ik weet het er zijn wat nukken zoals:

-Score niet overgekomen nog een keer? Dit is Inderdaad een domme vraag van de Bridge-mate. Natuurlijk nog een keer doen en lukt het helemaal niet, overige scores noteren en aan het einde van de ronde doen we er wat aan.

-Kwetsbaar gedubbeld min 4 is  -110! -1100 past er niet meer op en oh wat dom de laatste nul wordt gewoon weggelaten. Maar de score gaat uiteraard goed naar het programma. U mag ervan uitgaan dat de resultaten en scores, mits goed zijn ingevoerd, altijd goed overkomen.

Tenslotte: let er op of u “einde ronde” ziet. Een niet ingevoerde score is altijd  40% - 40%.

 

* * *

Tenslotte: de redactie wenst u

Goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Ledenlijst

De Nederlandse Bridgebond heeft de structuur van de clubsites volledig vernieuwd. Hierdoor is het uiterlijk sterk veranderd. Dit komt voor ons tot uiting in de vorm van de ledenlijst.
Was voorheen met een eigen wachtwoord per vereniging deze lijst te raadplegen, is dat nu veranderd.

U kunt via onze site nog steeds de ledenlijst raadplegen maar als inlognaam is uw "eigen" bondsnummer en een eigen uniek wachtwoord nodig.
Dit is het wachtwoord wat u al heeft of kunt aanvragen bij de bond.