Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

 

Open Kaart
november 2008
 
 


 
Er is weer een nieuw bridgeseizoen van start gegaan. De overheid heeft bepaald dat er vanaf 1 juli 2008 in de horeca niet meer gerookt mag worden. Dit heeft tot gevolg dat nu elke bridgeavond rookvrij is.
Er is ook een bestuursmutatie. Lenie heeft na zes jaar afscheid genomen van het bestuur.
Na de ALV op 1 september 2008 zit ik in het bestuur en heb de functie van voorzitter op me genomen. Zoals beloofd zal ik iets over mezelf vertellen voor de mensen die mij niet kennen.
Mijn naam is Monique Karst en ik ben 46 jaar. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen in de leeftijd van 17, 16 en 12 jaar. Ik werk als technisch applicatie beheerder bij de Postbank in Leeuwarden. Ik speel volgens mij al 14 jaar bij deze bridgeclub.
 
Ook is er in de ALV besproken dat er een bakje komt te staan waar je je systeemkaart in kunt bewaren zodat je deze elke bridgeavond bij je hebt en het niet meer kan vergeten.
 
We hebben dit jaar een jubileum van 70 jarig bestaan. Dit wordt gevierd op 9 november 2008 en geheel verzorgd door de feestcommissie.
Ze hebben een verrassend programma voor deze dag bedacht en daarvoor onze hartelijke dank.
Monique
* * *
Spelregels
 
Met ingang van 1 september zijn de spelregels aangepast. In het Bridgeblad van juni 2008 zijn de belangrijkste wijzigingen in een losse bijlage vermeld. Niet gezien? Geen nood: het spel blijft het spel. Onregelmatigheden worden anders opgelost en daar hebben we onze arbiters voor. Alles is te vinden op www.bridge.nl, wedstrijden / Wekowijzers, klik bijlage bridgeblad of (voor uitgebreide informatie) Wekowijzer 109.
 
* * *
Jubileumviering
 
De viering van het jubileum is op zondag 9 november a.s. in het zalencentrum De Walrus, ingang Grote Kerkstraat 10. Aanvang 11.00 uur.

Het programmaonderdeel bridgen bestaat uit 6 rondjes bridge van 3 (misschien 4) spellen. De drive is naar opgave van de paren al ingedeeld in 5 groepen. De indeling is geheel willekeurig. Het is de bedoeling dat we ook eens andere mensen tegenkomen. Zij die zich alleen hebben opgegeven en in De Walrus een partner vinden moeten dan nog ingeschreven worden. Alles kan ter plekke gewijzigd worden. In de eerste ronde worden de spellen gewoon geschud.
 
* * *
 
Bridge rond de jaarwisseling
 
De traditionele Sjoerd-en-Tineke Oliebollendrive wordt gehouden op maandag 29 december 2008, aanvang 19.45 uur.
We gaan gewoon de spellen schudden als we beginnen. De vlees prijzen worden weer verdeeld naar uitslag, waarbij in ieder geval een eerste en tweede prijs per groep is en een poedelprijs. De prijs waar recht op is komt weer uit de hoed van de kerstman.
Donderdag 8 januari 2008 uur is de nieuwjaars middagdrive. Aanvang 13.30 uur.
Voor beide drives geldt dat alle leden en hun introducés welkom zijn. Opgave vooraf is niet nodig, dus kom gewoon binnen en speel eens met en/of tegen een ander.
 
* * *
Ledenlijst
 
De ledenlijst verschijnt niet meer op papier, maar staat nu op deze site onder de knop ledenlijst. Er moet met een wachtwoord worden ingelogd. Dit kunt u bij de secretaris opvragen.
 
* * *
Bridgecursus
 
Donderdag 23 oktober zijn we weer begonnen met de vervolgcursus voor beginnende bridgers. Inmiddels hebben we alweer twee lessen gehad en je merkt dat iedereen nog steeds enthousiast is over het spelletje bridge is. We geven dit jaar aandacht aan het afspelen en tegenspelen. Men komt nog wat te vaak met een aas uit want dan heb ik die alvast maar binnen. Ook het snijden is een begrip wat bij een aantal nogal moeizaam begrepen wordt. Maar daar hebben we de cursus dus voor. Verder hebben we het dit jaar over de vijfkaart hoog opening, de regel van 16, de zwakke 2-harten en -schoppen opening. Tevens besteden we veel aandacht aan het informatiedoublet.
Er zijn 10 lessen gepland en daarna is er vanaf half februari tot half april op donderdagavond vrij bridgen voor deze groep. Het is dan een instuif waar ieder van harte welkom is om mee te doen.
 
De lessen zijn dus begonnen maar de liefhebber kan nog aanhaken bij les 3.
Voor informatie: Klaas Looper tel. 0515-418430.
 
* * *
Workshop
 
Al geruime is men in de bridgewereld op zoek naar nieuwe biedwapens, die vooral tot doel hebben het de tegenpartij het zo lastig mogelijk te maken het juiste contract te bereiken. Om de moeilijkheden het hoofd te bieden is het noodzakelijk om hier weer conventies tegen te ontwikkelen om toch zo goed mogelijk terecht te komen.
De laatste jaren is vooral de volgbieding na 1 SA populair geworden. Veel paren hebben Landy of DONT in hun biedarsenaal opgenomen. Om daarna toch de controle over de bieding te behouden is de Lebensohl conventie ontwikkeld.
Hetzelfde geldt voor de zwakke 2 openingen, die zowel de multi als de Muiderberg conventie, alsook de 2 klaver opening met de zwakke ruiten variant erin, kunnen omvatten. Met een zich daarvoor lenende hand wordt geregeld een informatie doublet losgelaten. Vervolgens zie je nogal eens dat de bieding ontspoort, omdat er geen goede afspraken zijn gemaakt hoe het bieden daarna dient te verlopen. Ook hier biedt de Lebensohl conventie uitkomst in een weliswaar in iets gewijzigde vorm, maar in essentie hetzelfde als na een volgbieding op onze 1 SA.
 
Wil je met deze conventie kennis maken om zelf ook een eenvoudig biedwapen onder de knie te krijgen, kom dan donderdagavond 20 november om 19.45 uur naar De Stolp.
Naast de Lebensohl conventie wordt de aanpak van de verdediging tegen een zwakke twee opening in zijn algemeenheid behandeld.
 
* * *
 
Landelijk en Districts viertallen
 
Het 1e team speelt in de landelijke 2e divisie. Het bestaat uit Luuk Naarding met Lex Lobstein, Peter Aukema, Theo Groenewold, Henk Bunt, en Domien Silvius.
Uitslagen op www.bridge.nl, wedstrijden, uitslagen, 2e divisie viertallen groep 1.
In de districts viertallencompetitie spelen:
- in de hoofdklasse team 2 van Volkert Deen met Lenie Jorritsma, Dina Boersma en Dieuwke Deen.
- in de 2e klasse West team 3 van Foekje Dam met Corry Dam, Foke Terpstra en Gerda Groenewold.
- in de 3e klasse Zuid team 4 van Fred Hoebe met Erik Beijl, Ed van Dam en Siebren Graafsma.
Uitslagen op www.friesbridge.nl, district, uitslagen competities, regio en klasse.
 
* * *
De 25% commissie 
 
Bij afwezigheid zonder invallers wordt altijd 25% toegekend, tenzij de kwestie is voorgelegd aan de 25% commissie en deze anders beslist.
De commissie bestaat uit Lex Lobstein, Annie Boschma, Angeline Kerver, Sim Speelman en Richard Bodewes.
De procedure is ongewijzigd: Zend een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in het kort de bijzondere omstandigheden die hebben geleid tot de afwezigheid. Een brief mag ook, maar liever niet.
* * *
 
Uitslagen en competitiestanden
 
Tot en met afgelopen jaar verzond de wedstrijdleider van de avond/middag een e-mail naar de spelers met hun persoonlijke uitslagen en als bijlage de verzamelstaat van de zitting. Dit wordt niet meer door alle wedstrijdleiders gedaan, omdat het feitelijk is achterhaald. De uitslagen en standen worden op de website direct na afloop van de wedstrijd bijgewerkt.
Als u thuis bent gekomen staat het “er” op!
“Er” is www.friesbridge.nl , onder Clubs P t/m Z BC Sneek en Uitslagen. Voor een uitleg hoe de uitslagenpagina werkt kunt u onder BC Sneek op Welkomstpagina een knop aanklikken.
 
* * *

 

 

    

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Op onze Nieuwjaarsdrive van 2 januari jl, heeft voorzitter Durk Bootsma de aanwezige leden geïnformeerd over de veranderingen binnen onze club.

Deze veranderingen zijn de volgende:

FUSIE (juridisch) met BC IJLST “ Heel wat manche”

     1 Geen nieuwe vereniging, BC “Heel wat manche” heft zich op. (april 2019)
     2 BC SNEEK wordt BC SNEEK/IJLST (contributie blijft gelijk)    
     3 2 bestuursleden van IJLST worden toegevoegd aan het bestuur BC SNEEK/IJLST
     4 Alle activiteiten, materiaal en de tegoeden gaan naar BC SNEEK/IJLST
     5 De maandagmiddagcompetitie en de “Kypmantsje-drive” in IJLST blijven bestaan.
     6 De woensdagavondcompetitie in IJlst gaat over naar Sneek.

Na de fusie krijgen we ook ingrijpende veranderingen. Vanwege de beperkte mogelijkheden van de huidige beschikbare locaties, zijn we genoodzaakt om de volgende veranderingen door te voeren:

Seizoen 2019-2020

     1 Nieuwe locatie: Wijkgebouw de Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8A 8602 TM Sneek.
     2 De competitie maandagavonden 6 en 7 tafels blijven gelijk.
     3 De competitie dinsdagavond wordt woensdagavond
     4 De competitie donderdagmiddag wordt woensdagmiddag
     5 Alle leden kunnen gebruikmaken van 5 competities (incl. maandagmiddag IJlst) De statuten en reglementen zullen notarieel worden aangepast.

Het bestuur vraagt - voor deze veranderingen - om begrip en op een positieve bijdrage van de leden.


Bestuur BC Sneek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx