Open kaart
bc-sneek-ijlst-logo.png

 

 

Open Kaart

maart 2008

 

 

Van de voorzitter

 

U herkent het wel, je maakt je zorgen over allerhande dagelijkse dingen en dan komt er een bericht binnen, dat je weer met beide benen op de grond zet.

Op 18 februari was dat het bericht dat Wiep van der Bos overleden was. Wiep, 45 jaar, een enthousiaste en goede bridger, die geen uitweg meer in het leven zag.

Velen zullen zeggen dat heb ik nooit geweten of aan hem gezien. Ik denk ook dat hij daar blij om was. Tegelijkertijd komt dan ook een pijnlijk onderwerp aan de orde, dat je zo weinig van elkaar afweet. De sociale contacten, vaak ook op de club, blijven beperkt tot je eigen groepje of de lijn waarin je speelt.

Op feestavonden of een slotdrive, kun je de ‘boel’ wel eens door elkaar schudden, om eens contact te maken met andere medespelers. In de praktijk blijken bridgers liever met hun eigen partner en in hun eigen lijn te spelen. Soms vraag ik me af waarom? Zijn we bang dat de score minder hoog zal zijn? Of hebben we er moeite mee om ons aan te passen?

 

Ons bridgeseizoen komt verder in de tijd. We hadden dit jaar een vol schema en u miste daarin de slotavond en de voorjaars-vergadering. Deze korte vergadering is bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken in de club.

We willen deze activiteiten dit jaar op één avond houden en wel op dinsdag 29 april.

Houd deze avond vrij, zodat we het seizoen gezamenlijk kunnen afsluiten.

 

Lenie Jorritsma

 

* * *

Voorjaarsvergadering en slotdrive

 

Zoals vermeld door de voorzitter wordt de voorjaarsvergadering voorafgaand aan de slotdrive gehouden op dinsdag 29 april, aanvang 19.15 uur. Voorlopige agenda:

1.  Opening

2.  Activiteiten in het nieuwe seizoen.

3.  Sluiting

Mocht u onderwerpen in willen brengen dan kunt u deze kenbaar maken vóór 15 april 2008 bij het bestuur.

 

De Voorjaarsbloemen Slotdrive, direct na afloop van de voorjaarsvergadering op 29 april, begint om 19.45 uur.Zoals altijd zijn ook introducés van harte welkom!

 

Competitieprogramma

Als gevolg van het overlijden van Wiep, is in de A-competitie de avond van 18 februari en in de dinsdagcompetitie de avond van 19 februari komen te vervallen. Wegens de volle bridgekalender kunnen er geen inhaalavonden meer worden ingelast.

De laatste competitieavond is maandag 28 april (A-competitie).

 

* * *

 

Seizoen 2008 – 2009

 

Het volgende seizoen wordt geopend met de Algemene ledenvergadering op maandag 1 september. Daarna vrij bridgen.

De SnitSimmer kroegentocht is op zaterdag 6 september. Inschrijven kan nu al door € 22.00 per paar over te maken op rekening 32.88.43.768 t.n.v. ver. Bridgeclub Sneek, o.v.v. de namen van beide spelers.

 

* * *

Viertallencompetities

 

Het 1e team speelde in de 2e Divisie landelijk. Captain was Wiep v.d. Bos. Met de teamleden  Peter, Henk, Luuk, Domien en invallers Theo en Lex is een gedeelde 10e plaats bereikt in een groep van 14 teams. Handhaving is afhankelijk van een protest en/of beslissingswedstrijd. Spannend!

In de hoofdklasse staat het 2e team van captain Jaap Boonstra na de voorlaatste speeldag redelijkerwijs veilig voor handhaving in deze klasse. Succes!

Dat laatste wensen wij ook voor het 3e team van Foekje Dam, dat nu op de voorlaatste plaats staat in de 1e klasse. Zet ‘m op!

Het 3e team van Fred Hoebe is helaas als laatste geëindigd in de 2e klasse. Jammer!

 

Het team van de Piet Postma-beker onder leiding van Marcel Heijbrock speelt 20 maart de laatste poulewedstrijd. Bij winst worden we poulewinnaar en komen in de finale.

 

* * *

 

14e Lustrum BC Sneek

 

Op 10 november 2008 bestaat Bridgeclub Sneek 70 jaar. De lustrumcommissie bestaat uit Angeline Kerver, Marian Posthuma, Simon Speelman, Karen de Wit en ondergetekende. Er is al gekozen voor een hoofdactiviteit gedurende de dag/avond, maar deze moet nog even een verrassing blijven. Er zal in elk geval ook kunnen worden gebridged. Aanvullende ideeën voor activiteiten en aanbiedingen voor hand- en spandiensten zijn welkom.

 

Dorith van Borssum Waalkes

 

* * *

Goed partnerschap

 

Als u in het nieuwe seizoen met een nieuwe bridgepartner gaat spelen, zorg dan, net als in een troefcontract, dat de fit aanwezig is:

-     gelijke ambities en verwachtingen; wat willen we met het spelletje?

-     vergelijkbare speelsterkte, tenzij dit bewust niet zo is (bijv. om te oefenen)

-     een goede persoonlijke verhouding en communicatie, ook buiten de bridgezaal.

Om uw partnerschap goed te houden, wees eerlijk en voorkom spanningen en irritaties:

-     vraag niet alleen u zelf of u het nog leuk vindt met elkaar te spelen, maar ook aan uw partner

-     geef uw partner nooit bridgeles in het bijzijn van anderen en heb zeker geen openlijke kritiek aan tafel

-     praat na afloop eens over uw eigen vergissingen in plaats van die van uw partner

-     neem bij herhaalde misverstanden en onzekerheden nog eens samen de systeemkaart door

-     als u het partnerschap wil verbreken, informeer uw partner als eerste!

 

* * *

Clubcompetities

 

Ook volgend jaar worden weer de maandag- dinsdag- en donderdagmiddagcompetitie georganiseerd. Het onderscheid tussen de maandag A- en B-competitie met betrekking tot roken en niet-roken is echter opgeheven. Vanaf 1 juli 2008 geldt immers in de horeca een algemeen rookverbod.

 

Aansluitend aan de eerste voorwaarde voor een goed partnerschap; de gelijke ambities en verwachtingen, denk nog eens na voor welke competities u volgend jaar inschrijft.

-     Maandag A- en B-competitie
Speeldata om en om, d.w.z. elke competitie eenmaal per twee weken. Per seizoen twee zittingen van acht (zeven) rondes. Per avond 7 tafels / 28 spellen.
Afhankelijk van de inschrijving drie of vier lijnen, van gemiddelde tot een hoge speelsterkte met een competitief karakter.

-     Dinsdag- en donderdagmiddagcompetitie
Speeldata om en om, d.w.z.
elke competitie eenmaal per twee weken. Per seizoen drie zittingen van vijf rondes. Per avond / middag 6 tafels / 24 spellen.
Tegenwoordig zijn er in beide competities twee lijnen, van middelmatige tot boven gemiddelde speelsterkte met een duidelijk recreatief karakter.

Dit laat zien dat bij onze club voor elk wat wils bridgemogelijkheden zijn. Het is ook aan u, leden, om dit in uw omgeving naar bridgeliefhebbers uit te dragen!

 

* * *

Waarnemingen van de redactie

 

Als redacteur van deze periodiek registreer je meer dan anderen de gebeurtenissen op de club. In deze rubriek een aantal hiervan.

 

We weten allemaal dat een doublet nooit mag worden gealerteerd. Omdat niet in alle lijnen een systeemkaart wordt gebruikt, wordt soms gevraagd naar de betekenis van een doublet. Vaak wordt geantwoord “ik denk dat …enz.” in plaats van “het is …enz.” Kennelijk hebben we geen goede afspraken met elkaar, of weten we te weinig van doubletten af. Gedoubleerd jammer dat de lesavond over dit onderwerp wegens gebrek aan belangstelling niet is doorgegaan.

 

Als je de lesavond over Lebensohl niet hebt bezocht omdat je deze conventie niet wilt gebruiken, heb je toch een kans gemist. Want enige kennis hiervan is ook nuttig voor de verdediging!

 

Je hoort wel eens dat bridge, of het nu bij een club of in de thuissituatie is, met het mes op tafel wordt gespeeld. Dit is meestal niet het geval, zoals:

-     het spelen volgens de spelregels

-     het vragen naar een systeemkaart

-     het vragen naar uitleg over een bod

-     het roepen om de arbiter

In één situatie ligt met mes wel op tafel:

-     als we een snit nemen!

M.H.

* * *

 

 

Nuttige adressen bridgeclub Sneek

 

Voorzitter: Lenie Jorritsma

tel. 0515-569233

e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Elma Wesselius-Speelman

1e Oosterkade 49, 8605 VM Sneek

tel. 0515-421184

e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdleider: Klaas Looper

tel. 0515-418430

e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

* * *


 

Spelregels: Alerteren

 

Omdat het nog wel eens onduidelijk is wat de alerteerregeling inhoudt, onderstaand een samenvatting van de belangrijkste en eenvoudigste regels.

 

1.  Waarom alerteren?
Het aan de tegenstanders uitleggen van uw biedafspraken en –gewoontes.

2.  Wat in het algemeen wel alerteren?
- elk bod in een kleur dat iets anders aangeeft dan tenminste een vierkaart (behalve de opening 1
♣/♦ met tenminste een driekaart), ofwel dat niet de bereidheid toont een contract in de geboden speelsoort te spelen.
- een pas die een conventionele betekenis heeft
- een redoublet dat niet uitsluitend of in hoofdzaak kracht toont
- bovendien elk bod waarvan kan worden aangenomen dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

3.  Wat moet u niet alerteren?
- De specifieke kracht van een bieding, het forcing karakter of de precieze lengte van een kleur.
Voorbeelden: reële sprongvolgbiedingen, 2 ♥/♠ als sterke of zwakke twee, twee-over-één mancheforcing, twee in een nieuwe kleur na een tussenbod.

4.  Wat mag u niet alerteren?
- elk doublet
- een bod op vierniveau of hoger, tenzij gedaan in de eerste biedronden vanaf het openingsbod.

5.  Wat hoeft niet te worden gealerteerd?
- 2/3 ♣ als Stayman na partners 1/2 SA opening
- 2/3 ♥/♠ als Jacoby transfers na partners 1/2 SA opening, mits na de opening niet is tussengeboden.
- de normale herbieding door de openaar als reactie op Stayman of Jacoby.

Tenslotte: de tegenstander die aan de beurt is om te bieden kan altijd vragen naar de betekenis van een bieding van de tegenpartij.

 

* * *

 

 


 

 

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

U zoekt een partner?

Meld u dan aan op de transferlijst.
Mail uw gegevens naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.