Opgave competitie
website-header.png

De opgaven worden handmatig ingevoerd dus kan het even duren voordat het in de lijsten staat
Kijkt u even in de lijst of u er al opstaat? Misschien heeft uw partner dat al gedaan.
De lijst met namen staat onder dit opgave formulier.


Mijn naam is:
Mijn E-mail is:*
Ik speel de maandagavond competitie 6 tafels met:
Ik speel de maandagavond competitie 7 tafels met:
Ik speel de woensdagavond competitie met:
Ik speel de woensdagmiddag competitie met:
Ik speel de maandagmiddag competitie in IJlst met:
Opmerking:
Deze code invoeren.

De namenlijst voor de "Maandagmiddag competitie" staat onderaan deze pagina.

De namen staan in volgorde van opgave. 
De indeling wordt voor de eerste zitting door de wedstrijdleiding gemaakt. 
De 2e achternaam wordt weggelaten i.v.m. de indeling van de pagina.
mochten er fouten of dubbele vermeldingen in staan dan gewoon het formulier weer verzenden met opmerkingen. 

  Maandag 6 Tafels   Maandag 7 tafels   Woensdag avond 6 Tafels   Woensdag middag 6 Tafels  
                 
  Ineke Razenberg Ed Razenberg   Ant Bootsma Ed Razenberg   Ineke Razenberg Ed Razenberg   Marten de Rapper Norbert Langemeijer  
  Gien Schild  Riet Visser   Ineke Razenberg Tine de Jong   Atty de Heer  Jelle Hoogland   Yt Bijlsma Lonny Dijkstra  
  Harry Amsterdam Dieuwke Deen   Louise Heeringa Douwe Heeringa   Lida Bus

Ineke de Vries

  Louise Heeringa Thia Nicolay  
  Bennie Regeling Henk Haanstra   Gien Schild Riet Visser   Henk Wagenaar  Wil Wagenaar   Steven Ferwerda Dieuwke Deen  
  Louise Heeringa Anton Westhoff   Steven Ferwerda Dieuwke Deen   Durk Keegstra Domien Flapper   Yke Adema Klaas Looper  
  Thea Middelhoff Carla Verburg         Marieke Wittermans Sjouk v. Koningsveld   Lex Lobstein Nico Poiesz  
  Rudy Dam Nico Poiesz         Bennie Regeling  Henk Haanstra   Sietske Kuipers Lies Silvius  
  Jan van Dijk Jan Wondergem         Gien Schild Adrie Piersma   Nel van Dijk Fed Huibers  
              Hetty Keegstra Antje Postma        
              Aukje Jager Riet Visser        
              Douwe Heeringa Tanja Schultheis        
              Marian Hylkema Wilma Brouwer        
              Louise Heeringa Vronie v. Zanten        
              Geartsje Spoelstra Piet Spoelstra        
              Harry Amsterdam Dieuwke Deen        
              Ria Smit Ine Speelman        
              Yke Adema Klaas Looper        
              Ann Beijl Carla Verburg        
              Nico Poiesz Jan Posthuma        
              Hetwig Kok Lies Silvius        
              Nel van Dijk Wietske Kiestra        
                         

 

Maandag middag in IJlst
 
 Cor van den Horn Adrie Piersma
 Tanja Schultheis  Antje Post
 Jikje de Jong Henk Wagenaar
 Louise Heeringa Thia Nicolai
Vronie van Zanten Vera Meijer
Froukje Veldhuis Renke van der Werf
Doede Liezenga Jan Huitema
Hermien Boot Barbara Smit
Wieb Westra Johannes Sietsma
Lonny Dijkstra Jetske de Rapper
Jo Wisse Hennie v.d. Schouw
Wiebe Bosma Christel Bosma
Bennie Regeling Henk Haanstra