Opgave competitie
bc-sneek-ijlst-logo.png

De opgaven worden handmatig ingevoerd dus kan het even duren voordat het in de lijsten staat
Kijkt u even in de lijst of u er al opstaat? Misschien heeft uw partner dat al gedaan.
De lijst met namen staat onder dit opgave formulier.


Mijn naam is:
Mijn E-mail is:*
Ik speel de maandagavond competitie 6 tafels met:
Ik speel de maandagavond competitie 7 tafels met:
Ik speel de woensdagavond competitie met:
Ik speel de woensdagmiddag competitie met:
Ik speel de maandagmiddag competitie in IJlst met:
Opmerking:
Deze code invoeren.

De namenlijst voor de "Maandagmiddag competitie" staat onderaan deze pagina.

De namen staan in volgorde van opgave. 
De indeling wordt voor de eerste zitting door de wedstrijdleiding gemaakt. 
De 2e achternaam wordt weggelaten i.v.m. de indeling van de pagina.
mochten er fouten of dubbele vermeldingen in staan dan gewoon het formulier weer verzenden met opmerkingen. 

  Maandag 6 Tafels   Maandag 7 tafels   Woensdag avond 6 Tafels   Woensdag middag 6 Tafels  
   Aly de Vreeze Lida Bus    Hetty Mensonides  Martin Terpstra    Henk Oswald  Willem Goudzwaard    Jan v. Berkum  Douwe Heeringa  
  Ineke Razenberg Ed Razenberg   Ant Bootsma Ed Razenberg   Ineke Razenberg Ed Razenberg   Marten de Rapper Norbert Langemeijer  
  Gien Schild  Riet Visser   Ineke Razenberg Tine de Jong   Atty de Heer  Jelle Hoogland   Yt Bijlsma Lonny Dijkstra  
  Harry Amsterdam Dieuwke Deen   Louise Heeringa Douwe Heeringa   Lida Bus

Ineke de Vries

  Louise Heeringa Thia Nicolay  
  Bennie Regeling Henk Haanstra   Gien Schild Riet Visser   Henk Wagenaar  Wil Wagenaar   Steven Ferwerda Dieuwke Deen  
  Louise Heeringa Anton Westhoff   Steven Ferwerda Dieuwke Deen   Durk Keegstra Domien Flapper   Yke Adema Klaas Looper  
  Thea Middelhoff Carla Verburg   Lusy Faber  Jellie Knoop   Marieke Wittermans Sjouk v. Koningsveld   Lex Lobstein Nico Poiesz  
  Rudy Dam Nico Poiesz   Zwaan Baerveldt Bert Baerveldt   Bennie Regeling  Henk Haanstra   Sietske Kuipers Lies Silvius  
  Jan van Dijk Jan Wondergem   Sanne v.d. Veen Durk Bootsma   Gien Schild Adrie Piersma   Nel van Dijk Fets Huibers  
   Afke de Boer / IJlst Jellie Knoop   Annie Boschma Lesley Hoving   Hetty Keegstra Antje Postma   Greta Potma Jellie Knoop  
  Zwaan Baerveldt Bert Baerveldt   Henny Tjaarda Anton Westhoff   Aukje Jager Riet Visser   Aaltsje de Boer  Liesje van der Leest  
  Ant Bootsma Durk Bootsma   Elma Wesselius Jaap Wesselius   Douwe Heeringa Tanja Schultheis   Suze Dooper Janny Reidsma  
  Annie Boschma Lesley Hoving   Nieske de Jong Marie Kingma   Marian Hylkema Wilma Brouwer   Durk Bootsma Frank Slob  
  Elma Wesselius Jaap Wesselius   Alie Looper Klaas Looper   Louise Heeringa Vronie v. Zanten   Tine de Jong Anton Westhoff  
  Nieske de Jong Marie Kingma   Aya Ottenhoff Ger Ottenhoff   Geartsje Spoelstra Piet Spoelstra   Geertje Pasma Gien Schild  
  Peter Aukema Klaas Looper   Jikje de Jong Wietske Kiestra   Harry Amsterdam Dieuwke Deen   Hitsje Stilma Aafke Zijlstra  
  Gerda van Driel Marianne Kist   Eleonara Huitema Jannie Wijnja   Ria Smit Ine Speelman   Betty Eringa Jan Eringa  
  Aya Ottenhoff Ger Ottenhoff   Nel van Dijk Jan van Dijk   Yke Adema Jos Adema   Marian Posthuma Jan Posthuma  
  Jikje de Jong Trudy Lunter   Hedwig Kok Theo Boermeester   Ann Beijl Carla Verburgh    Sjouk v Koningsveld Jos Adema  
  Eleonora Huitema Douwe Heeringa   Liesje v.d. Leest Gerrit Meinema   Nico Poiesz Jan Posthuma   Anneke Dijkstra Jelle Hoogland  
  Henny Tjaarda Jannie Wijnja   Aaltsje de Boer Lex Lobstein   Hedwig Kok Lies de Vries-Silvius   Tineke Poeisz Trudi Steensma  
  Els Heijbrock Geertje Pasma   Theo Groenewold Domien Silvius   Nel van Dijk Wietske Kiestra   Fred Flapper Cees Postma  
  Hedwig Kok Theo Boermeester   Jan Huitema Jan Wondergem   Lusy Faber Jellie Knoop   Richard Bodewes Jan Huitema  
  Aatsje de Boer Sipko Woudstra   Bert Gebben Age Tolsma   Isabella Brandsma Gerard Wijbenga   Jacob de Boer Volkert Deen  
  Henk Bunt Domien Silvius   Els Heijbrock Evert v.d. Sluis         Boukje v.d. Bij Marieke Verf  
  Aafke Zijlstra Jan Huitema   Betty Eringa Anny Leeuwen   Durk Bootsma Jan Dooper   Wiebe Westra  Johannes Sietsma  
  Nora Wigman Richard Bodewes   Marjan Posthuma Jan Posthuma   Wiepie Nauta Trieneke Visser    Marita Kuipers  Lidy Koopman  
  Angeline Kerver Steven Ferwerda   Jaap Boonstra Volkert Deen   Eleonara Huitema Eric Beijl   Henk Haanstra Bennie Regeling  
  Aukje Koornstra Eelkje v.d. Veen   Maria Evers Boukje Velzen   Henny Tjaarda Tine de Jong        
  Bert Gebben Age Tolsma   Aly de Vreeze Yfke Bijma   Aaltsje de Boer Volkert Deen        
  Sjoerdtje Westhoff Jan Dooper   Angeline Kerver  Henk Bunt   Marjan Posthuma Steven Ferwerda        
  Henk Oswald Jan Posthuma    Sjoeding Cho  Esther Sijthoff   Jikje de Jong Siep v.d. Laan        
  Simon de Jong Jan v.d. Laan    Rudy Dam Sim Speelman   Janny Feringa Nora Wigman        
  Janny Feringa Wietske Kiestra    Henk Oswald  Willem Goudzwaard   Marieke Coppoolse Alex Coppoolse        
  Lies v.d. Leest Marjan Posthuma    Foekje Dam  Erika Silvius   Ineke Schippers Renske v.d. Werf        
  Lusy Faber Gretha Potma    Marijke Boonstra  Corrie Dam   Richard Bodewes Afke de Boer (Sneek)        
  Tine de Jong Martin Terpstra    Wiekie vd Sluis  Lida Bus   Bea Wiarda Bart Struiksma        
  Esther Sijthoff Sjoeding Cho          Sjoeding Cho  Esther Sijthoff        
   Annie Leeuwen  Trudy Vis                    
  Conny Koolwijk Dries Swart                    
  Foekje Dam Rinze Siebenga                    
  Corrie Dam Bea Wiarda                    
  Willem Kerver Bert Veldman                    
  Marijke Boonstra Erika Silvius                    
  Rikky vd Steen Wiekie vd Sluis                    

 

Maandag middag in IJlst
 
 Cor van den Horn Adrie Piersma
 Tanja Schultheis  Antje Post
 Jikje de Jong Henk Wagenaar
 Louise Heeringa Thia Nicolai
Vronie van Zanten Vera Meijer
Froukje Veldhuis Renske van der Werf
Doede Liezenga Jan Huitema
Hermien Boot Barbara Smit
Wieb Westra Johannes Sietsma
Lonny Dijkstra Jetske de Rapper
Jo Wisse Hennie v.d. Schouw
Wiebe Bosma Christel Bosma
Bennie Regeling Henk Haanstra
 Griet Koopman  Fre Post
 Ge Ekkers  Flapper

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-