Opgave competitie
website-header.png

De opgaven worden handmatig ingevoerd dus kan het even duren voordat het in de lijsten staat
Kijkt u even in de lijst of u er al opstaat? Misschien heeft uw partner dat al gedaan.
De lijst met namen staat onder dit opgave formulier.


Mijn naam is:
Mijn E-mail is:*
Ik speel de maandagavond competitie 6 tafels met:
Ik speel de maandagavond competitie 7 tafels met:
Ik speel de woensdagavond competitie met:
Ik speel de woensdagmiddag competitie met:
Ik speel de maandagmiddag competitie in IJlst met:
Opmerking:
Deze code invoeren.

De namenlijst voor de "Maandagmiddag competitie" staat onderaan deze pagina.

De namen staan in volgorde van opgave. 
De indeling wordt voor de eerste zitting door de wedstrijdleiding gemaakt. 
De 2e achternaam wordt weggelaten i.v.m. de indeling van de pagina.
mochten er fouten of dubbele vermeldingen in staan dan gewoon het formulier weer verzenden met opmerkingen. 

  Maandag 6 Tafels   Maandag 7 tafels   Woensdag avond 6 Tafels   Woensdag middag 6 Tafels  
                 
  Ineke Razenberg Ed Razenberg   Ant Bootsma Ed Razenberg   Ineke Razenberg Ed Razenberg   Marten de Rapper Norbert Langemeijer  
  Gien Schild  Riet Visser   Ineke Razenberg Tine de Jong   Atty de Heer  Jelle Hoogland   Yt Bijlsma Lonny Dijkstra  
  Harry Amsterdam Dieuwke Deen   Louise Heeringa Douwe Heeringa   Lida Bus

Ineke de Vries

  Louise Heeringa Thia Nicolay  
  Bennie Regeling Henk Haanstra   Gien Schild Riet Visser   Henk Wagenaar  Wil Wagenaar   Steven Ferwerda Dieuwke Deen  
  Louise Heeringa Anton Westhoff   Steven Ferwerda Dieuwke Deen   Durk Keegstra Domien Flapper   Yke Adema Klaas Looper  
  Thea Middelhoff Carla Verburg   Lusy Faber  Jellie Knoop   Marieke Wittermans Sjouk v. Koningsveld   Lex Lobstein Nico Poiesz  
  Rudy Dam Nico Poiesz   Zwaan Baerveldt Bert Baerveldt   Bennie Regeling  Henk Haanstra   Sietske Kuipers Lies Silvius  
  Jan van Dijk Jan Wondergem   Sanne v.d. Veen Durk Bootsma   Gien Schild Adrie Piersma   Nel van Dijk Fed Huibers  
   Afke de Boer / IJlst Jellie Knoop   Annie Boschma Lesley Hoving   Hetty Keegstra Antje Postma   Greta Potma Jellie Knoop  
  Zwaan Baerveldt Bert Baerveldt   Henny Tjaarda Anton Westhoff   Aukje Jager Riet Visser   Willy Huisman Richard Bodewes  
  Ant Bootsma Durk Bootsma   Elma Wesselius Jaap Wesselius   Douwe Heeringa Tanja Schultheis   Suze Dooper Janny Reidsma  
  Annie Boschma Lesley Hoving   Nieske de Jong Marie Kingma   Marian Hylkema Wilma Brouwer   Durk Bootsma Frank Slob  
  Elma Wesselius Jaap Wesselius   Alie Looper Klaas Looper   Louise Heeringa Vronie v. Zanten   Tine de Jong Anton Westhoff  
  Nieske de Jong Marie Kingma    Aya Ottenhoff Ger Ottenhoff   Geartsje Spoelstra Piet Spoelstra   Geertje Pasma Gien Schild  
  Peter Aukema Klaas Looper   Jikje de Jong Wietske Kiestra   Harry Amsterdam Dieuwke Deen   Hitsje Stilma Aafke Zijlstra  
  Gerda van Driel Marianne Kist   Eleonara Huitema Jannie Wijnja   Ria Smit Ine Speelman        
  Aya Ottenhoff Ger Ottenhoff   Nel van Dijk Jan van Dijk   Yke Adema Klaas Looper        
  Jikje de Jong Trudy Lunter   Hedwig Kok Theo Boermeester   Ann Beijl Carla Verburgh        
  Eleonora Huitema Douwe Heeringa    Liesje v.d. Leest Gerrit Meinema   Nico Poiesz Jan Posthuma        
  Henny Tjaarda Jannie Wijnja    Aaltsje de Boer Lex Lobstein   Hedwig Kok Lies de Vries-Silvius        
  Els Heijbrock Geertje Pasma   Theo Groenewold Domien Silvius   Nel van Dijk Wietske Kiestra        
  Hedwig Kok Theo Boermeester    Jan Huitema Jan Wondergem   Lusy Faber Jellie Knoop        
  Aatsje de Boer Sipko Woudstra   Bert Gebben Age Tolsma   Isabella Brandsma Gerard Wijbenga        
  Henk Bunt Domien Silvius         Suze Dooper Janny Reidsma        
  Aafke Zijlstra Jan Huitema         Durk Bootsma Jan Dooper        
  Nora Wigman Richard Bodewes         Wiepie Nauta Trieneke Visser        
  Angeline Kerver Steven Ferwerda         Eleonara Huitema Eric Beijl        
  Aukje Koornstra Eelkje v.d. Veen         Henny Tjaarda Tine de Jong        
  Bert Gebben Age Tolsma                    
              Aaltsje de Boer Volkert Deen        
              Marjan Posthuma Steven Ferwerda        

 

Maandag middag in IJlst
 
 Cor van den Horn Adrie Piersma
 Tanja Schultheis  Antje Post
 Jikje de Jong Henk Wagenaar
 Louise Heeringa Thia Nicolai
Vronie van Zanten Vera Meijer
Froukje Veldhuis Renke van der Werf
Doede Liezenga Jan Huitema
Hermien Boot Barbara Smit
Wieb Westra Johannes Sietsma
Lonny Dijkstra Jetske de Rapper
Jo Wisse Hennie v.d. Schouw
Wiebe Bosma Christel Bosma
Bennie Regeling Henk Haanstra
Jan Huitema Doede Liezinga
   

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-