Maandag 7 tafels
website-header.png

 Speelschema 2018 - 2019

Maandag Competitie
7 tafels !!!

 

   1e Zitting

  3 September
17 September
  1 Oktober
15 Oktober
29 Oktober
12 November
26 November
10 December

 

   2e Zitting

14 Januari
28 Januari
11 Februari
25 Februari
11 Maart
25 Maart
  8 Aprol
29 April

Evenementen, drives en bijzonderheden:

Maandagavond  27 auguistus  2018 ALV + drive
Zaterdag  1 september 2018 snitSimmer
 80 jarig jubileum
 Bridgeclub Sneek
 Zondag 11 november 2018  
Woensdagavond  2 januari 2019 Nieuwjaarsdrive
     
Woensdagavond 17 april 2019 Voorjaarsvergadering + Drive

Opmerking: 
22 april 2019 is paasmaandag
25 december 2018 is 1e kerstdag
1 januari 2019 is dinsdag en nieuwjaarsdag

euwjaarsdag.

Inloggen

Op onze Nieuwjaarsdrive van 2 januari jl, heeft voorzitter Durk Bootsma de aanwezige leden geïnformeerd over de veranderingen binnen onze club.

Deze veranderingen zijn de volgende:

FUSIE (juridisch) met BC IJLST “ Heel wat manche”

     1 Geen nieuwe vereniging, BC “Heel wat manche” heft zich op. (april 2019)
     2 BC SNEEK wordt BC SNEEK/IJLST (contributie blijft gelijk)    
     3 2 bestuursleden van IJLST worden toegevoegd aan het bestuur BC SNEEK/IJLST
     4 Alle activiteiten, materiaal en de tegoeden gaan naar BC SNEEK/IJLST
     5 De maandagmiddagcompetitie en de “Kypmantsje-drive” in IJLST blijven bestaan.
     6 De woensdagavondcompetitie in IJlst gaat over naar Sneek.

Na de fusie krijgen we ook ingrijpende veranderingen. Vanwege de beperkte mogelijkheden van de huidige beschikbare locaties, zijn we genoodzaakt om de volgende veranderingen door te voeren:

Seizoen 2019-2020

     1 Nieuwe locatie: Wijkgebouw de Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8A 8602 TM Sneek.
     2 De competitie maandagavonden 6 en 7 tafels blijven gelijk.
     3 De competitie dinsdagavond wordt woensdagavond
     4 De competitie donderdagmiddag wordt woensdagmiddag
     5 Alle leden kunnen gebruikmaken van 5 competities (incl. maandagmiddag IJlst) De statuten en reglementen zullen notarieel worden aangepast.

Het bestuur vraagt - voor deze veranderingen - om begrip en op een positieve bijdrage van de leden.

Een speciale ledenvergadering zal worden gehouden op 13 februari 2019 in de “Schuttersheuvel”

Bestuur BC Sneek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx